Hjem
Kunst og hage

Svein Bolling: Portrett av Kirsti Koch Christensen, 2005

Kirsti Koch Christensen (1940-) er lingvist, og har siden 1991 vært professor i Bergen med ansvar for japansk. Før det var hun førsteamanuensis både ved UiB og Universitetet i Oslo.

Svein Bolling: Portrett av Kirsti Koch Christensen, 2005.
Svein Bolling: Portrett av Kirsti Koch Christensen, 2005.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Hun satt en periode som prorektor fra 1996-98, før hun som første kvinne ble valgt til rektor ved UiB, i 1999. Hun satt i vervet til 2005. I 2003 ble hun utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, og i 2006 ble hun tildelt den japanske Den oppadstigende sols orden.

Portrettet av henne er blant de mindre tradisjonelle i kollegierommet. Ansiktet og hendene er pikslede, sepiafargede, men fremstilt med fotografisk nøyaktighet. Den røde rektorkappen og kjedet er derimot malt med nesten sensuell stofflighet. Omrisset av skikkelsen er markert med lysende hvitt, så kontrasten til den sennepsgule bakgrunnen blir skarp. Kombinasjonen av farger og toner som man ikke vanligvis ser sammen, skaper en illusjon av at maleriet er et manipulert fotografi.

Svein Bolling (1948-) startet som romantiker på 1970-tallet, men begynte snart å fremstille urovekkende bilder av enslige mennesker eller dyr i byrom. Siden da har han søkt etter nye uttrykk, og har med årene beveget seg vekk fra den rene realismen i maleriet. Formspråket hans har blitt beskrevet som poetisk. Selv når han forenkler og stiliserer, gjør han det slik at kontraster og tvetydigheter oppstår, som gir bildene en egen spenning og tiltrekningskraft.

NORA SØRENSEN VAAGE