Hjem
Kunst og hage

Platon (429–347 f.v.t)

Platon er en av de største filosofer og litterater gjennom verdenshistorien. Gjennom sine bevarte skrifter fra 300-tallets Athen har han hatt enorm innflytelse på ettertidens tenkning, særlig i Vesten og Midt-Østen. Platon er særlig berømt for sin idé om en urformenes verden som eksisterer parallelt med vår synlige virkelighet og hvor alle ting har sin ”original”. Hans mest berømte illustrasjon av denne ideen kalles ”hulelignelsen”.

Platon
Platon
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Platon var elev av Sokrates. Vi kjenner ham bare gjennom Platons tekster, så det er vanskelig å avgjøre hvor mye Platons egne ideer influerte på det vi i dag kaller Sokrates’ filosofi. Platon er også kjent som grunnleggeren av Akademiet, som regnes for å være verdenshistoriens første høyere utdannelsesinstitusjonen. En av elevene hans var Aristoteles. Platons filosofi antas å være den første som berører alle de fem hovedgrenene av filosofien: metafysikk, epistemologi, etikk, politikk og estetikk.

Bysten på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er antagelig antikk, og i hvert fall svært gammel. Vi vet ikke hvem som har laget den, og kan heller ikke være sikre på at det er Platon den forestiller. Marmoren har fått en mørk tone med alderen, nesen er slitt bort og biter av stein mangler rundt halspartiet. Platon bærer en hatt eller krans, og ansiktet er rammet inn av en fyldig hårmanke. Helskjegget er frodig, langt. Øynene skuer utover – kanskje inn i urformenes verden?

NORA SØRENSEN VAAGE