Hjem
Kunst og hage

I doktor Kullmanns venteværelse

Birger Kullmann var øre-, nese- og halslege i Bergen. I 1928 fikk han et nytt venteværelse, dekorert av Bjarne Lund (1896 – 1931). Seks av maleriene ble senere flyttet til Sandviken sykehus, hvor de nå henger i auditoriet i bygg 3. Fire av maleriene er rektangulære, de to øvrige er formet i vinkel som ramme om en dør.

Neste
Bjarne Lund: Kvinne i kystlandskap og Pike i utemiljø
Bjarne Lund: Kvinne i kystlandskap og Pike i utemiljø
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
1/5
Bjarne Lund, "Landskap med mor og barn"
Bjarne Lund, "Landskap med mor og barn"
Foto/ill.:
A
2/5
Bjarne Lund, "Forgjengeligheten"
Bjarne Lund, "Forgjengeligheten"
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
3/5
Bjarne Lund, "Legevitenskapens attributter"
Bjarne Lund, "Fortiden og fremtiden"
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
4/5
Bjarne Lund, "Legevitenskapens attributter"
Bjarne Lund, "Legevitenskapens attributter"
Foto/ill.:
Alf E. Andresen
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

Kunsthistoriker Lise Mjøs har gitt disse to bildene titlene Kvinne i kystlandskap og Pike i utemiljø. De fire store bildene har hun kalt Forgjengeligheten, Legevitenskapens attributter, Landskap med mor og barn og Fortiden og fremtiden. Her møter vi mennesker i ulike stadier av livet, et timeglass antyder at vi er forgjengelige. Våre kropper skal dø, akkurat som andre levende vesener i naturen. Men legekunsten kan hjelpe oss, både til et bedre og et lengre liv. I Lunds malerier er den representert ved slangen og begeret, som er farmasiens symboler.

Bjarne Lund bærer preg av å ha vært elev ved André Lhotes malerskole i Paris. Formene er abstrakte og geometriske, uten å gi opp det figurative. Det er mange spor av ham i Bergen. Lund var en av assistentene til Axel Revold da han dekorerte Frescohallen i Børsbygningen i Bergen – i dag "matbørsen" – tidlig på 1920-tallet. Fra 1925 og utover smykket han ut bl.a. i Café Boulevard i Olav Kyrresgate og i Esplanade café og Esplanade conditori og bodega i Telegrafbygningen. I 1927 malte han freskene i ekspedisjonshallen i samme bygget.