Hjem
Kunst og hage

En arena for malerisk handling

I Gerhard Stoltzs bilde Arena er bevegelsen i fokus. To dynamiske, sveipende former i gult danner en ujevn oval, som utgjør bildets hovedmotiv – en arena.

Gerhard Stoltz: Arena, 2007.
Gerhard Stoltz: Arena, 2007.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen

Hovedinnhold

Midt i bildets nederste kant møtes de to bevegelsene i en halvsirkel som stråler oppover i bildet, i nyanser av gult og rødt. De gule buene møtes igjen lenger oppe og til høyre, og sammenfaller med en av de to blå stripene som stråler ut fra halvsirkelen nede i bunnen, som krysser bak et av de gule feltene og blir grønt, i fortsettelsen mot det øvre, høyre hjørnet av bildet. De buktende linjene og de ulike fargene mot en sort bakgrunn skaper et inntrykk av bevegelse mot stillstand.

Stoltz ser på billedflaten som en kulisse, hvor ulike stemninger og handlinger kan utfolde seg. Det fine med at det ikke er et tydelig gjenkjennelig motiv, er at det åpnes en arena for betrakterens blikk – maleren legger ingen føringer på hva vi skal se.

Gerhard Stoltz (1948-) er maler, grafiker og forfatter. Billedkunsten hans er i et relativt abstrakt formspråk, og ofte med geometriske former som et sentralt element. Likevel er det som regel et motiv gjemt i bildet. Stoltz har skrevet og illustrert flere bøker, både for barn og for voksne. Han har hatt en rekke utsmykningsoppdrag, blant annet for Flesland flyplass og Haukeland sykehus. 

NORA SØRENSEN VAAGE