Hjem
Kunst og hage

Blå flukt

Anny Birgitte Aaks skulptur Tankens flukt er blåere enn himmelen. Skulpturbåndet bukter seg ubundet i store sirkler.

Neste
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
1/4
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
2/4
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt, 1975.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
3/4
Tankens flukt
Anny Birgitte Aak: Tankens flukt
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

En åpen spiral beveger seg i sløyfer som en berg og dalbane. Store sløyfer blir enda større før skulpturbåndet trekker seg sammen til en liten kjegle. Har det blå båndet krasjlandet? Nei, da; det tok bare sats. Nå slynger det seg oppover, mye høyere enn før, og ender fem meter over bakken, fortsatt i en oppadgående linje.

Navnet Tankens flukt får oss til å se Anny Birgitte Aaks skulptur som et bilde på en virvlende tankerekke. Tanker kan bevege seg langs et spor som ikke nødvendigvis er logisk eller sammenhengende, men som åpner for muligheter og leder oss mot nye innsikter. Ufrivillig tankeflukt foretas ofte innenfor akademia – de fleste har opplevd å lese den samme siden gang etter gang, mens de egentlig lar tankene fare til helt andre emner. Metaforen ”at tankene spinner” dukker også opp som en assosiasjon. Det er noe vilt over skulpturens utforming – er den triumferende eller desperat? Ordet ”flukt” åpner for mange ulike tolkninger.

Tankens flukt ble laget som del av et prosjekt kalt Eksperimentoppgavene, hvor kunstnerne utarbeidet et midlertidig verk som skulle stå på Nygårdshøyden i et år. Deretter skulle skissen gå tilbake til kunstneren, om ikke Universitetet ønsket å kjøpe en permanent versjon av verket. Kunstnerne sto relativt fritt i utarbeidelsen  av dekorative ideer. Aak fikk en spesialavtale, fordi skulpturen hun så for seg ikke ville fungere i midlertidige materialer. Tankens flukt ble produsert i stål og montert på stedet, og ble det eneste varige resultatet av Eksperimentoppgavene.

Anny Birgitte Aak (1928-) er en bergensbasert skulptør og billedkunstner. Hun debuterte på Høstutstillingen i 1970 med stålskulpturen Tid, og hun fortsatte å benytte stål som materiale i tiden fremover. De store utendørsskulpturene til Aak kan være uten noe gjenkjennbart motiv, men titlene er rike på assosiasjoner. De mindre skulpturene hennes har gjerne vært figurative, og spenner over mange motiver. Aak har også laget en rekke portretter. Uansett medium er hun opptatt av materialets egenart og samspillet med rommet rundt skulpturene.

NORA SØRENSEN VAAGE