Hjem
Kunst og hage

UNIVERSITETETS KUNSTSAMLING. Hva hører hjemme her?

Hovedinnhold

UiB er stolt av sin kunstsamling, og vil gjerne opprettholde kvaliteten både på kunsten og den kunstfaglige forvaltningen. De verk og utsmykninger som pr. i dag inngår i samlingen er et resultat av en kunstfaglig vurdering og registrering. Det kan imidlertid finnes verk og utsmykning som har unngått vår oppmerksomhet. På denne bakgrunn har Estetisk utvalg vedtatt følgende kriterier som skal legges til grunn, når enheter ved UiB ønsker å få innlemmet verk eller utsmykning som en del av samlingen:

 

-        Verket eller utsmykningen holder høy kunstnerisk kvalitet.

-        Verket eller utsmykningen er laget av profesjonelle kunstnere.

-        Verket eller utsmykningen har en sentral funksjon i utformingen av fellesarealer
         ute og inne (vestibyler, trappehus, kantiner, hager, atrier, etc.).

 

De verk og utsmykninger som inngår i samlingen har krav på kunstfaglig forvaltning. Dette innebærer at UiB forplikter seg til:

 

-        å registrere verkene/gjenstandene

-        å sørge for at de stilles ut på en tilfredsstillende måte

-        å sørge for vedlikehold

-        å sørge for evt. konservering/restaurering

-        å være behjelpelig ved forespørsler om utlån

-        å sørge for lagring ved flytting o.l.

-        å betale BONO-avgift ved publisering