Hjem
Kunst og hage

Kommentar til det borgerlige hjem

Geir Ytterviks maleri er både en hommage og en kommentar til den danske maleren Vilhelm Hammershøis bilder. Kontrasten er stor mellom Hammerhøis ryddige interiører og Ytterviks kaotiske billedrom.

Geir Yttervik, 2007. Olje på lerret, 140 x 155 cm
Geir Yttervik, 2007. Olje på lerret, 140 x 155 cm
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen

Hovedinnhold

Tittelen Strandgaten nr. 3 er adressen til maleren Vilhelm Hammershøi i København. Hundre år etter at Hammershøi selv malte bilder fra danske borgeres hjem, har Geir Yttervik laget dette bildet som en kommentar til hans virke. Utgangspunktet er et foto fra en tilfeldig valgt film, og Yttervik har malt et interiør som står i sterk kontrast til Hammershøis sirlig skildrende stil.

Hammerhøi var kjent for å male ryddige, sparsomt innredete interiører fra borgerskapets stuer. Penselstrøkene i Strandgaten nr. 3 er brede, mange av gjenstandene ugjenkjennelige. Rommet er ikke ryddig og nøkternt møblert, men overlesset med rot. Hva sier det om borgerskapets holdninger og livsstil i dag?

Geir Yttervik (1955-) arbeider som oftest med utgangspunkt i et fotografi, en videoprojeksjon eller et stillbilde fra en film. Bildene er gjerne tatt fra krim eller grøssere, og formidler et frosset øyeblikk. Teknikken han bruker er realistisk, i den grad at han tar med overeksponering og snø fra forelegget. Yttervik ser bildene sine som et naturlig produkt av vår tids allestedsnærværende massemedia. Han er innkjøpt blant annet til Nasjonalgalleriet og Norsk Kulturråd.

http://www.geir-yttervik.no/

NORA SØRENSEN VAAGE