Hjem
Kunst og hage

Om Estetisk utvalg

Hovedinnhold

Medlemmer og varamedlemmer til Estetisk utvalg for perioden 1/8 2021 til 31/7 2025:

Medlemmer:                                                    Varamedlemmer:

 • Anne-Helen Mydland, KMD (leder)              Vara for leder: Sigrun Åsebø                  
 • Sigrun Åsebø, HF   V                                 Tonje Haugland Sørensen, HF
 • Kjartan Nesset, EIA                                   Sissel Hermansen Smørdal, EIA
 • Øystein Lunde Iversen, JUR                       Kjell E. Lommerud, SV
 • Heidi Lie Andersen, Universitetshagene       Berit Gehrke, Universitetshagene
 • Ingrid Marie-Louise Lorentzen, UM              Camilla Celine Nordby, UM
 • Petra Rahm, Hordaland Kunstsenter            Mai Lahn-Johannessen, Bergen kunsthall
 • Elin Reisæter, Bergen kommune                 Trine Lise Nedreås, Bergen kommune

  

Studentrepresentanter i perioden 1/8 2021 til 31/7 2022:

 • Sigbjørn Løland Torpe
 • Sigurd Meklenborg Salvesen       

  

Utvalgets sekretær:

 • Seniorrådgiver Kjerstin Tønseth, KMD

Utvalget kan kontaktes på epost kjerstin.tonseth(at)uib.no