Hjem
Kunst og hage

Om Estetisk utvalg

 Medlemmer og varamedlemmer til Estetisk utvalg for perioden 01.8.2017 - 31.07.2021

     Medlemmer:                                                      Varamedlemmer:

  • Siri Meyer, leder
  • Anne-Helen Mydland                                        Kjell E. Lommerud
  • Øystein L. Iversen
  • Even Berge
  • Petra Rahm, Hordaland Kunstsenter                 Mai Lahn-Johannessen, Bergen kunsthall
  • Elisabeth Vaule, Bergen kommune

   Studentrepresentanter f.o.m. 01.08.2019 t.o.m. 31.07.2020

  • Student, Sigbjørn Løland Torpe                          

Studentene er oppnevnt for ett år.