Hjem
Kunst og hage

Sverre Koren Bjertnæs: Portrett av Jan Fridthjof Bernt, 1999

Jan Fridthjof Bernt (1943-) er professor i rettsvitenskap. Han ble rektor i 1996, og kunne dra nytte av tidligere erfaringer som prorektor fra 1990 til -92, prodekanus for Juridisk fakultet 1988-89, og styrer ved Institutt for offentlig rett 1984-87.

© Sverre Koren Bjertnæs / BONO: Portrett av Jan Fridthjof Bernt, 1999.
© Sverre Koren Bjertnæs / BONO: Portrett av Jan Fridthjof Bernt, 1999.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Bernt ble utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden i år 2000, og til storridder av den islandske Falkeordenen i 1996. Han sitter i dag i en rekke verv, blant annet som styreleder for Ludvig Holbergs minnefond, Etikkprogrammet ved UiO, og Christian Michelsens Institutt.

Portrettet av Bernt er fotorealistisk malt. Han sitter ved et rundt bord – er det kollegiebordet eller skrivebordet hans? – iført mørk dress, med hendene løst foldet oppå bordet. Han vender hodet direkte mot oss. Vi ser deler av et bilde hengende ned i det øvre, venstre hjørnet. Fargetonene i bildet går fra brunt til lys lilla, en dyster palett som lettes av det sterke lyset og den røde boken som ligger på bordet som et tegn på Bernts embete.

Sverre Koren Bjertnæs (1976-) er maler og grafiker. Han stilte ut for første gang alt som 15-åring, i Nerdrumskolens gruppeutstilling hos Blomqvist i Oslo. Siden da har han beveget seg fra et klassisk Nerdrum-formspråk mot et mer dempet og fotorealistisk uttrykk, med en mørkere tematikk. Han fikk Blix-stipendet i 1999, Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere i 2005, og var den første mottakeren av Håkon Blekens stipend i 2008.

NORA SØRENSEN VAAGE