Hjem
Kunst og hage

Hva er et relieff?

Else Hagens veggkunst har ikke et klart motiv, fargene er i fokus. De aksentueres av dybdeforskjellene i kobberrelieffet.

Neste
© Else Hagen, 1971.
© Else Hagen, 1971.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
1/3
© Else Hagen, 1971.
© Else Hagen, 1971.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
2/3
© Else Hagen, 1971.
© Else Hagen, 1971.
Foto/ill.:
Alf Edgar Andresen
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Relieffet er en skulpturform med lange tradisjoner, både i stein, tre og bronse. Det som kjennetegner et relieff er at skulpturen henger fast i veggen. Formen er gjerne dekorativ, og fremstiller ofte vakre formasjoner med en historie. Når du går inn i vestibylen til Universitetsbiblioteket på HF, ser du rett på et relieff i kobber og farget emalje. Relieffet har ikke noe klart motiv; fargene dominerer. 

Emaljen ligger innfelt i de dypere delene av relieffet. Det grønne, røde, blå og oransje mot kobberet som trer frem, skaper et spill mellom forgrunn og bakgrunn. Vi er vant til å tenke at farger blir dusere i dybden – det er en av maleriets konvensjoner at varme farger virker nærmere enn kalde. Hagen bryter med disse konvensjonene, og lar oss oppleve en spenning mellom dybde og flathet i sitt relieff.

Else Hagen (1914-2010) har utsmykket så mange av Norges offentlige rom at hun har blitt kalt ”norsk monumentalkunsts grande dame”. Hun begynte som maler, men var en av de første til å eksperimentere med metall, tre, glass og stein. I senere år arbeidet hun overveiende med slike materialer. Hagen ble i 1950 den første kvinnelige billedkunstneren i Norge som fikk en større utsmykningsoppgave, med veggmaleriene på Nøtterøy realskole. Trappehallen i Stortinget, ekspedisjonshallen i Tromsø Lufthavn og Postgirobygget i Oslo er alle dekorert med hennes monumentale arbeider.

http://snl.no/.nbl_biografi/Else_Hagen/utdypning

NORA SØRENSEN VAAGE