Hjem
Kunst og hage

Marius Engh: The living are governed by the dead.

12. januar avdukes et nytt kunstprosjekt i HF-byggets vestibyle. Stikkordet er «fragment». Humanistiske forskere arbeider med fragmenter av ulike slag: tekster, gjenstander og språklige fenomener. Disse fragmentene får et nytt liv og en ny historie ved hjelp av vitenskapelige begreper og metoder. De blir en del av livet i vår egen tid.

Marius Engh. The living are governed by the dead. Fra montering av...
Marius Engh. The living are governed by the dead. Fra montering av kunstverket i HF-bygget.
Foto/ill.:
Alf E. Andresen

Hovedinnhold

Slik er det også med relieffene til Marius Engh. Fragmentene stammer fra Pergamonalteret i Berlin, som har en lang og broket historie. Se omtalen av Pergamonalteret i spalten «HF-bygget». De som vil vite hva kunstneren selv mener om kunstprosjektet, kan plukke opp den teksten han har selv har skrevet og lagt ut på steinplaten i vestibylen.
Marius Engh er en av våre etablerte kunstnere, med atelier i Berlin. Se www.standardoslo.no.
Ansvarlig produsent er Kunst i offentlige rom - KORO over kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg. Se www.koro.no.

Les også nyhetsoppslag i:
På Høyden.
HF-fakultetet.