Hjem
Kunst og hage
News

Ny utsmykning

Estetisk utvalg har engasjert Marit Victoria Wulff Andreassen (1971) til å smykke ut kantinen på Psykologisk fakultet.

Marit Victoria Wulff Andreassen.
Marit Victoria Wulff Andreassen.
Foto/ill.:
Roy Storvik

Hovedinnhold

Andreassen er billedkunstner og utdannet med Diplom fra Kunstakademiet, Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun arbeider med tegning, både på vegg og papir, og maleri. Kropp, kjønn, seksualitet og identitet er sentrale temaer. Andreassen bor i Stavanger, er styremedlem i Tou Scene og har atelier samme sted.

Andreassen har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger og har gjort utsmykninger bl.a. for KORO. Hun har mottatt flere stipender, er i flere omganger støttet av Norsk Kulturråd og presentert i mange tidsskrifter og bøker, blant annet i Gunnar Danbolts Norsk Kunsthistorie og Øystein Ustvedts Ny Norsk Kunst - etter 1990. Arbeidene hennes finnes også i Nasjonalmuseets Samlinger, Stavanger Internasjonale Samling, Stavanger Kunstmuseum og i De Samiske Samlinger. I 2012 deltar hun i utstillinger i Stavanger Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum og Bergen Kunstmuseum.

www.maritvictoria.com