Hjem

Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5

Hovedinnhold

UiB Læringsarena i Nygårdsgaten 5

UiB Læringsarena, 1. etg. Nygårdsgaten 5

 

 

Velkommen til UiB Læringsarena!  

I 1. etg. i Nygårdsgaten 5 har UiB-samfunnet fått en helt ny læringsarena, med fasiliteter for UiBs etter-og videreutdanningsaktiviteter samt faglige seminarer, konferanser, kurs og tjenesteutviklingsaktiviteter for både interne- og eksterne målgrupper. 

Arenaen består av Storsalen samt en rekke kursrom av varierende størrelse. I tillegg er åpne det fellesområder og sosiale soner i hhv. Søndre- og Nordre Allmenning. 

Information in English will soon be available