Hjem
UiB læringslab

Tredjepartsportalen (apps.uib.no) - programvare til undervisning og vurdering

I januar 2021 lanserer UiB Tredjepartsportalen, en løsning der studentene får tilgang til relevant programvare for å fremme læring der de er og når de trenger det – enkelt administrert av underviseren selv.

UiB lanserer Tredjepartsportalen

Produsent:
UiB/Frode Ims

Hovedinnhold

Tredjepartsportalen gir tilgang til programvare til bruk i undervisning og vurdering og gir studentene tilgang til det de trenger raskt, selvbetjent og integrert i Mitt UiB. Tredjepartsportalen er utviklet av UiB i samarbeid med eksterne teknologipartnere og har vært testet på ulike emner ved UiB i 2020. I januar 2021 lanseres den til alle studenter ved UiB.

Underviser – Hvordan bruke Tredjepartsportalen i undervisningen?

Sett opp liste over relevante programmer på ditt emne
Tredjepartsportalen gjør det enkelt for deg som underviser å synliggjøre hvilken programvare studentene på dine emner skal eller bør bruke. Dette gjør du enkelt via Mitt UiB.

Inne på emnet, velg Innstillinger, Navigasjon, og trekk "Tredjepartsportalen" opp i den aktive menyen. Du kan nå velge Tredjepartsportalen i menyen på venstresiden og sette opp en liste over applikasjoner ved å følge instruksjonene på skjermen. Detaljert veiledning finnes her.

Programvare på eksamen
Vi vil i løpet av 2021 prøve ut bruk av programvare på digital eksamen. Mer informasjon om dette vil komme i løpet av våren 2021.

Melde inn behov for programvare som ikke allerede tilbys via Tredjepartsportalen?
Det vil gjøres en revisjon av tilbudet i mai/juni 2021, og det vil være mulig å melde inn nye behov ifbm. den prosessen. Før revisjonen kan du kan du melde inn behov til superbruker på ditt fakultet - mer informasjon finner du her

Student – Hvordan kommer jeg i gang?  

Komme i gang med Tredjepartsportalen for første gang
Tredjepartsportalen har mål om å være selvbetjent og enkel i bruk. Vi anbefaler å se veiledningen for første gangs bruk før du setter i gang. Du finner Tredjepartsportalen på apps.uib.no – og logger inn med vanlig UiB brukernavn og passord.

Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring
Som student ved UiB anbefaler vi at du gjennomfører Nettkurs i Digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring. Det gir deg en god oversikt og forståelse over de tekniske verktøyene du har tilgang til som student ved UiB, herunder hvordan du får tilgang til programvare via Tredjepartsportalen.