Hjem
UiB læringslab

Ofte stilte spørsmål (FAQ) - Tredjepartsportalen (apps.uib.no)

Brain on board
Foto/ill.:
Colourbox

Om Tredjepartsportalen

Hvordan fungerer Tredjepartsportalen?

Tredjepartsportalen fungerer på alle typer maskiner (stasjonær, laptop, tablet etc.) med ulike operativsystem (Windows, Mac, Linux, Chromebook) osv.

Studentene laster i de fleste tilfeller ned en klient som sørger for at studentene får en sømløs tilgang til programmene uavhengig av hvilket utstyr de bruker

Studenter med Windowsmaskin

Windowsbrukere laster ned og virtualiserer programmet på maskinen ved første oppstart. Det vil når det er ferdig lastet ned oppføre seg som om det var installert lokalt. Bruk av programvare på Windows krever derfor ikke internettilgang (med noen unntak der programvaren krever at en verifiserer lisensen på programmet underveis).  

Studenter med Mac, Chromebook, Linux, tablets etc.

For de som bruker Mac, Linux, Chromebooks, tablets etc. starter programvaren på en virtuell maskin ved UiB som studenten får tilgang til via en klient på maskinen (Mac) eller via nettleser (resten). Bruk av programvare på disse plattformene krever derfor internettilgang.

Hvordan får studenter tilgang til filer og hvordan håndteres lagring?

Alle UiBs studenter anbefales å lagre sikkert i OneDrive, som tilbys gratis som en del av Microsoft365 abonnementet ved UiB. OneDrive området til studenten satt opp til å være lagringsområdet når en student jobber på virtuell maskin. Studenter må sørge for å laste ned filene de ønsker å beholde etter studiene før de er ferdige.

Dette høres komplisert ut - har studentene god nok digital kompetanse til å bruke Tredjepartsportalen?

For å heve den digitale kompetansen til UiB-studenter har vi som en del av utviklingen av Tredjepartsportalen laget et Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring for å sikre at studentene ikkje bare er klare for å bruke Tredjepartsportalen, men også har kompetanse til å bruke hele UiBs digitale portefølje for å fremme læring.

Hvordan håndteres brukerstøtte?

All brukerstøtte håndteres av IT- og studieavdelingen, både når det gjelder vitenskapelig ansatte, administrasjon og studenter.

 

Om kartlegging, revisjon og forvaltning av programvare til Tredjepartsportalen

Hvordan og når skal kartleggingen gjennomføres?

Kartleggingen av behov/ønsker for programvare skjer i november med frist for innmelding pr. fakultet 27. november. Det er laget et felles skjema for innmelding som brukes på tvers av alle fakultetene ved UiB. Det er ønskelig at behov meldes inn pr. emne, og at dersom flere emner i samme studieprogram har samme behov at det meldes inn for begge emnene – dette for å ha totaloversikt over behovet.

Hvordan er fakultetenes/fagmiljøene involvert i kartleggingen?

Alle fakultetene ved UiB bidrar med minst én superbruker, som er fakultetets ekspert i bruken av Tredjepartsportalen og fakultetsrepresentant i Nettverk for programvare til undervisning og vurdering

Superbrukeren koordiner kartlegging og forvaltning av behov for programvare ved sitt fakultet. Kartleggingsprosessen skreddersys til hvert fakultets behov, ledet av superbruker, i dialog med f.eks. studiesjef og utdanningsdekan.

Hvilke emner/studieprogram skal kartleggingen gjennomføres i?

Målet med kartleggingen er å få en totaloversikt over behovene på alle emner og studieprogram ved UiB. Primært vil dette gjelde emner på bachelor og masternivå, men emner på PhD nivå og EVU emner er også ønskelig å få oversikt over behovene i. Informasjon om hvilke(t) studieprogram emnene inngår i hentes inn i bakkant og trenger ikke dokumenteres. 

Hvordan vil programvare prioriteres for våren 2021?

Tilbudet i Tredjepartsportalen må bygges trinnvis, og alle innmeldte behov vil trolig ikke kunne integreres allerede våren 2021. I tillegg til prioriteringer og føringer fra fagmiljøene/fakultetene vil i første omgang vil følgende programvare prioriteres:

  • Eksisterende/etablert programvare
  • Programvare som er aktuell for alle/store grupper studenter
  • Programvare som er innarbeidet som læringsmål på emne/studieprogram
  • Windows-basert programvare

Vil <sett inn mitt program> støttes?

Dersom du er usikker på om Tredjepartsportalen vil kunne støtte ditt ønskede program – meld det uansett inn i kartleggingen så vi vet det er et behov, så vil vi kunne vurdere om det er noe som er mulig å levere via Tredjepartsportalen.

Er det mulig å få dekket kostnader til ny programvare?

Det er ikke budsjettert for kostnader knyttet til anskaffelse av programvare i prosjektet for tjenesten. Eventuelle kostnader knyttet til nye behov for programvare må på nåværende tidspunkt dekkes av fagmiljøene.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Det finnes informasjon om Tredjepartsportalen både på norsk og engelsk på uib.no.

 

Om utviklingen av Tredjepartsportalen

Hvem har vært med i utviklingen av Tredjepartsportalen?

Utviklingen av Tredjepartsportalen har vært ledet av UiB læringslab, i samarbeid med alle de sentrale avtalingene, fakultetene og studentene. SV har vært hovedpilot for utvikling av løsningen. Les mer i PåHøyden.

Hva lærte man av piloten?

Piloten av Tredjepartsportalen avdekket at løsningen er bygget robust, men som forventet og ønsket ble en del utfordringer ble oppdaget og rettet opp i. Studentene var fornøyde med å kunne bruke programmene over alt og med at tjenesten bare fungerte. Piloten avdekket samtidig at det er et behov for økt digital kompetanse hos studenter. Dette har resultert i utviklinga av Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring.

Tredjepartsportalen er et viktig verktøy for å fremme læring?

Utviklingen av Tredjepartsportalen har pedagogisk tilknytning i forankringen forankret i UiB læringslab. Implementeringa v Tredjepartsportalen skal gi mulighet for å realisere flere kvantitative gevinster knyttet til økt utdanningskvalitet i prosjektet, herunder å legge til rette for økt bruk av digitale verktøy for å fremme læring, bedre kunne vurdere studentenes læringsutbytte knyttet til relevante digitale verktøy, samt understøtte utviklingen og utnyttelsen av nye læringsarealer ved UiB.

 

Hvor kan jeg få hjelp med Tredjepartsportalen?

Via UiB hjelp! Der ligger svar på tekniske spørsmål samt mulighet til å melde inn henveldense.