Hjem
UiB læringslab
Labfrokost - åpent arrangement

Variert vurdering - mappe som mulighet

UiB-studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på mange måter. Sist vårsemester var 25 vurderingsformer i bruk. Denne labfrokosten handler mest om mappevurdering, som gir rom for egenvurdering og refleksjon over egen utvikling.

illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Vurderingslandskapet ved UiB er i endring. Selv om tradisjonell, skriftlig eksamen fortsatt dominerer, er andelen saleksamener nede fra 51% våren 2019 til 43% våren 2022. De andre store vurderingformene, hjemmeeksamen og oppgaver av ulike slag, hadde sist vår andeler på 19% og 13%. Muntlig: 8%. Mappevurdering: 6%.

Eksempler fra webdesign og bioetikk
Eksemplene denne torsdagen, fra Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, viser at mappevurdering er en skalerbar og fleksibel fremgangsmåte. Innledere er:

Om påmelding
Når du melder deg på, får du e-post med Zoom-lenke til arrangementet. Denne løsningen har vi valgt av sikkerhetshensyn. Vi anbefaler at du registrerer deg seinest 15 minutter før frokosten starter.