Hjem

LHBTIS-levekår 2020

Hovedinnhold

Bilde av tidligere levekårundersøkelser på lhbt-feltet i Norge

Kontaktinformasjon:

Norman Anderssen, professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Helga Eggebø, forsker II, Nordlandsforskning

Elisabeth Stubberud, postdoktor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet "LHBTIS-levekår 2020" er den fjerde landsdekkende levekårsundersøkelsen blant skeive, - med rapportene «Alskens folk» og «Seksuell orientering og levekår» som den tredje. Formålet i 2020 er å kartlegge sammenlikne levekårsforhold til personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Regnbuefarger

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er flerfaglig (sosiologi, medievitenskap og psykologi), og medlemmene kommer fra tre institusjoner.

Ordsky LHBTIS

Om "LHBTIS"

LHBTIS er en samlebetegnelse for ulike grupper basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. LHBTIS-betegneslen er stadig i en viss utvikling.

Bilde av regnbueflagg

Forskningsdesignet for LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet omfatter en kvalitativ forstudie, en kvalitativ rapport om personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og en landsomfattende kvantitativ spørreundersøkelse.