Hjem

LHBTIS-levekår 2020

Hovedinnhold

Bilde av tidligere levekårundersøkelser på lhbt-feltet i Norge

Kontaktinformasjon:

Norman Anderssen, professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Helga Eggebø, forsker II, Nordlandsforskning

Elisabeth Stubberud, postdoktor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet "LHBTIS-levekår 2020" var den fjerde landsdekkende levekårsundersøkelsen blant skeive, - med rapportene «Alskens folk» og «Seksuell orientering og levekår» som den tredje. Formålet i 2020 var å kartlegge levekår i bred forstand hos personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter, og sammenlikne med cis- og heterofile grupper.

Regnbuefarger

Prosjektgruppen - informasjon fra prosjektperioden

Prosjektgruppen var flerfaglig (sosiologi, medievitenskap og psykologi), og medlemmene kom fra tre forskningsinstitusjoner – Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning og NTNU.

Ordsky LHBTIS

Om "LHBTIS"

LHBTIS er en samlebetegnelse for ulike grupper basert på seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. LHBTIS-betegneslen er stadig i en viss utvikling.

Bilde av regnbueflagg

Prosjektresultater fra LHBTIS-levekår 2020

Prosjektet omfattet en nasjonal spørreundersøkelse, en intervju-studie om skeive livsløp og en rapport om identitetspolitikk og diskurser om interkjønn basert på intervjuer og workshop med personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.