Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Velkommen til en rekke spennende foredrag om Kongebyen Bergen i høstens Middelalderforum.
Vet du hvor personopplysningene du legger igjen i apper og sosiale medier blir brukt? En ny metode utviklet av professor Jill Walker Rettberg bidrar til å kartlegge akkurat det.
Seks europeiske forskere har fått EU-finansiering til forskeropphold ved Universitetet i Bergen gjennom programmet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Fire av seks stipender går til forskningsprosjekter i samarbeid med Det humanistiske fakultet.
I so fall kan du gå inn i «Dialektbasen for Sogndal», som førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk Ragnhild Lie Anderson står bak.
Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i 1320.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
– Jeg har ikke et bevisst mål om å forandre samfunnets syn på tegnspråk, men jeg er glad for å kunne bidra med kunnskap som gjør at språket får sin rettmessige plass som fullverdig språk, sier prisvinner Vadim Kimmelman (31).
– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.
– Jeg blir aldri lei av å studere håndskrifter fra middelalderen. Selv om mitt kildemateriale er norsk, er det samtidig grunnleggende internasjonalt. Det gir forskningen et bredere perspektiv og tvinger frem et internasjonalt samarbeid.
I andre etasje, ved passasjen til Sydneshaugen skole, er det hengt opp tre plakatar med Holberg-motiv.
Det to dager lange seminaret "Digital Approaches to Transcribing and Analysing Medieval Texts" som ble holdt i Bergen 29.-30. august samlet akademikere fra sju europeiske universiteter for å utveksle kunnskap og erfaringer innenfor digital filologi.
Forskningsrådet investerer én milliard kroner i forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser over hele landet. Flere UiB-prosjekter er innvilget støtte.
Jill, Ragnhild and Linn Heidi fra Machine Vision prosjektet introduserer databasen for første gang på Nordmedia i Malmø.
Vi er glade for å kunngjøre utnevnelsen av Nick Montfort, professor i digitale medier ved MIT, til en ansettelse som professor II med UiB Digital Culture. Montfort er kjent som både en kreativ forfatter og som kritiker og teoretiker av digitale medier.
Førsteamanuensis i teatervitenskap Keld Hyldig har gitt ut "Ibsen og norsk teater. Del 1: 1850-1930" på Vidarforlaget.
Det foreligger et omforent forslag på representanter til Instituttrådet fra gruppe B for det akademiske år 2019/2020. I følge reglementet skal de da velges av instituttrådet, og det vil bli gjort i rådets møte 29. august.
– Emnet praktisk informasjonsarbeid gjorde meg godt forberedt på møtet med arbeidslivet. Det er det beste faget jeg har hatt på universitetet og det jeg har lært mest av.
Richard Holton Pierce var en høyt skattet fagperson og kjær venn for mange ved Universitetet i Bergen, som han tjente trofast i mer enn en mannsalder.

Sider