Hjem

Center for Digital Narrative

Hovedinnhold

CDN logo

Center for Digital Narrative

Humaniora-styrt forskning innen elektronisk litteratur, spillstudier, digital kultur og beregning for å fremme forståelsen av digital fortelling.

CDN fokuserer på algoritmisk narrativitet, nye miljøer og materialiteter og skiftende kulturelle sammenhenger.

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

senter for framifrå forsking
Camilla Brautaset

Premiering av SFF-initiativa ved HF

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.

SFF-illustrasjon

 

 

This is a proposed Centre of Excellence – Senter for fremragende forskning – from the University of Bergen.