Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen skole

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: Mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF
Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Mandag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Open Access
Fra DNS oppsetning av Gjengangere

«Teatervitenskapelige studier» relanseres i Open Access

Den nettbaserte utgaven skal være en kanal for åpen publisering av original teatervitenskapelig forskning, og kom med sitt første nummer 2. januar 2019.

Ny bok
Interør fra Røldal kirke

Henning Laugerud: "Reformasjon uten folk"

I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.

Ny bok
Rafaels maleri Skolen i Athen

Gjert Vestrheim: "Klassisk retorikk"

Boken gir en grunnleggende innføring i de sentrale begrepene i gresk og romersk retorikk og viser hvordan de også kan brukes til å forstå vår egen tids retorikk.

Ny bok
Heming Gujord

Heming Gujord gir ut bok om Kjartan Fløgstad sine verk

Heming Gujord, som er førsteamanuensis i nordisk litteratur, gir i boka "Fløgstad verk" ei samla framstilling av Kjartan Fløgstads meir enn 50 bøker sidan debuten i 1968.

LLE
Ander Fagerjord

Anders Fagerjord ny instituttleder ved LLE

Anders Fagerjord tiltrådte stillingen 1. november 2018. Alle ansatte ved LLE ønsker Fagerjord velkommen!