Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Bilde av HF-bygget, forfra.

Kontakt

E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Besøksadresse Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN, Norway

Treng du studierettleiing?
Ta kontakt med ein av studierettleiararane ved LLE
eller kom innom Infosenteret ved HF

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor: 


Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Åpent seminar
Slindebirken
nov 25

Nation som kvalitet: 1800-talets litterära offentligheter och folk i Norden

”Folk” var ett omstritt begrepp under 1800-talet. Själva definitionen av begreppet, vilka kvaliteter som skulle känneteckna nationella folk samt hur dessa skulle framkallas, debatterades i de litterära offentligheter som etablerades i de nordiska länderna.

Jubileumsmarkering
Vår ære Vår makt
des 04

Teatervitenskap 50 år i Bergen

Det er 50 år siden de første teatervitenskapsstudentene inntok Bergen. Dette markeres med utstillingsåpning av "TEATERARKIVET. Teaterhistorie – forestillingsanalyse – kunstnerisk inspirasjon" 4. desember og seminaret "Teatervitenskap mellom arkiv og samtidsteater" 5. desember.

Trond Mohn stiftelse 15 år
Åslaug Ommundsen professor i middelalderlatin

Håndskrifter som knytter Europa sammen

– Jeg blir aldri lei av å studere håndskrifter fra middelalderen. Selv om mitt kildemateriale er norsk, er det samtidig grunnleggende internasjonalt. Det gir forskningen et bredere perspektiv og tvinger frem et internasjonalt samarbeid.