Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Bilde av HF-bygget, forfra.

Kontakt

E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Besøksadresse Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Postadresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN, Norway

Treng du studierettleiing?
Ta kontakt med ein av studierettleiararane ved LLE
eller kom innom Infosenteret ved HF

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor: 

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Strategi for LLE 2020-22, vedtatt av instituttrådet 28. november 2019