Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Foto av studenter utenfor HF-bygget

Kontakt

Har du spørsmål om studier og eksamen, kan du kontakte studieveilederne våre

Studenter på norskkursene kan sende e-post til studynorwegian@uib.no 

Har du andre spørsmål kan du sende e-post til post@lle.uib.no

Informasjon om instituttets fagtilbud og forskning finner du her

Informasjon om Corona-epidemien fra Universitetet i Bergen: fellesside for studenter og ansatte

LLE - Insttutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Foto av HF-bygget

Eit mangfaldig institutt

På LLE kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå

heddaprisen
Heddakomiteen sin ærespris for 2020 går til professor Knut Ove Arntzen og teatersjef Sven Åge Birkeland.

Heddakomiteens ærespris til Knut Ove Arntzen og Sven Åge Birkeland

Den høythengende prisen gikk i år til to betydningsfulle menn i norsk teaterliv og til symbiosen mellom teori og praksis: professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen og teatersjef for BIT Teatergarasjen Sven Åge Birkeland. Instituttet gratulerer!
Ny bok
Alterskapet fra Austevoll, ca. 1520, med St. Sunniva i midten

Northern European Reformations

Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Edited by James E. Kelly, Henning Laugerud, Salvador Ryan.

Mastergradsstipend
Bilete av Bibliotek for Humaniora

Utlysing av masterstipend knytt til ordbokprosjekta ved UiB

Hausten 2020 skal ordbokprosjekta ved UiB dele ut to stipend, kvart på 25 000 kroner, til mastergradsstudentar som skriv språkvitskapleg oppgåve med relevans for fagområdet leksikografi.

litteraturvitenskap
Anna Fredsvik

– Bergen er en utrolig kul litteraturby!

Anna har alltid vært veldig interessert i litteratur, så å studere litteraturvitenskap var et opplagt valg for henne. Etter studiene ønsker hun å jobbe med tekst og litteratur i forlag eller tidsskrift.