Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen skole

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: Mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF
Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Mandag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Ny bok
Interør fra Røldal kirke

Henning Laugerud: "Reformasjon uten folk"

I boken - med undertittel "Det katolske Norge i før- og etter-reformatorisk tid" - kaster forfatteren nytt lys over den lange historien om trosskiftet i Norge.

Åpent møte

Åpen publisering - Plan S

Universitetet i Bergen og Forskningsrådet holdt dialogmøte om Plan S 7. desember på UiB. Se opptaket og presentasjonene her.

Ny bok
Heming Gujord

Heming Gujord gir ut bok om Kjartan Fløgstad sine verk

Heming Gujord, som er førsteamanuensis i nordisk litteratur, gir i boka "Fløgstad verk" ei samla framstilling av Kjartan Fløgstads meir enn 50 bøker sidan debuten i 1968.

LLE
Ander Fagerjord

Anders Fagerjord ny instituttleder ved LLE

Anders Fagerjord tiltrådte stillingen 1. november 2018. Alle ansatte ved LLE ønsker Fagerjord velkommen!