Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Illustrasjonsbilde, Korona

På grunn av koronautbruddet foregår all undervisning og aktivitet ved instituttet inntil videre på digitale flater.

Har du spørsmål om studier og eksamen, kan du kontakte studieveilederne våre

Studenter på norskkursene kan sende e-post til studynorwegian@uib.no 

Har du andre spørsmål kan du sende e-post til post@lle.uib.no

Informasjon om instituttets fagtilbud og forskning finner du her

 

Informasjon om Corona-epedemien fra Universitetet i Bergen: fellesside for studenter og ansatte

Corona nytt:

Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter fra 6. til 20. mai: Se Forskningsrådets pressemelding.

Regjeringen har besluttet å videreføre de ekstraordinære tiltakene vedrørende korona-utbruddet til 13. april, og Universitetet i Bergen holder derfor stengt og viderefører digital undervisning og eksamener til over påske. Se universitetsledelsens orientering.

Detblir nettmøte om koronautbruddet for UiBs studenter og ansatte fredag 27. mars kl. 14:15 - kl. 15:00. Se møteinvitasjonen


Ledige stillinger ved LLE:

Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitskap

Førsteamanuensis i kunsthistorie med spesialisering i arkitekturhistorie

Stipendiatstilling (ph.d.) Stillinga er knytt til prosjektet Norwegian across the Americas. Sjå prosjektet si heimeside

 

 

 

 

LLE - Insttutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
HF-bygget Sydnesplassen 7

Eit mangfaldig institutt

På LLE kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå

litteraturvitenskap
Anna Fredsvik

– Bergen er en utrolig kul litteraturby!

Anna har alltid vært veldig interessert i litteratur, så å studere litteraturvitenskap var et opplagt valg for henne. Etter studiene ønsker hun å jobbe med tekst og litteratur i forlag eller tidsskrift.

Spurvugleprisen 2019
Christine Hamm, professor i Nordisk

Brenner for undervisning!

– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.