Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
LLE - Insttutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Eit mangfaldig institutt

På LLE kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå

Foto av HF-bygget
Foto/ill.:
Signe Nilssen

Hovedinnhold

Du kan velje mellom desse faga:

Forskinga er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Du finn meir informasjon om instituttet i Strategi for LLE 2020-22, som vart vedtatt av instituttrådet 28. november 2019.