Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
LLE - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Eit mangfaldig institutt

På Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Instituttleiar er øvste leiar. Administrasjonssjefen har ansvaret for instituttets administrasjon.

Hovedinnhold