Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
LLE - Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Eit mangfaldig institutt

På Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå. Instituttleiar er øvste leiar. Administrasjonssjefen har ansvaret for instituttets administrasjon.

Hovedinnhold

Instituttleiinga

Forskerutdanning

 Forskerutdanningskoordinator
Ph.d.-løpet og post.doc.-moglegheiterDomen Gril (vikar)
Angelina Penner Gjertsen (permisjon)

Kven gjer kva - Heile administrasjonen og viktigaste arbeidsoppgåver

Instituttleiar

Anders Fagerjord
Rom 426
+47 55 58 36 53

 • Øvste faglege og administrative leiar for instituttet.

Administrasjonssjef

Aleksander Morland
Rom 429
+47 55 58 28 62

 • Administrativ leiing av instituttet, økonomi, rutineutvikling, rådgiving, prosjekt, tilsettingar, HMS.
 • Sekretær for IR.

Fungerande studieleiar

Helga Ramstad Vatsaas
Rom 428
+47 55 58 30 24

 • Leiar for studiegruppa, avløysar for adm. sjef.
 • Sekretær for UUI.
 • Rutineutvikling, opplæring, rådgiving og kvalitetssikring på studiesida.

  (Signe Nilssen er i permisjon frå stillinga)

Seniorkonsulent

Domen Gril
Rom 453
+47 55 58 24 01

 • Forskarutdanning: rekruttering, mottak og oppfølging (irekna pliktarbeid) Innlevering og disputas av/for ph.d.- kandidatar/postdoktor.
 • Sekretær FFU.
 • Administrasjon av sakkunnige komitear ved t.d. tilsetting og opprykk

  (Angelina Penner Gjertsen er i permisjon frå stillinga)

Koordinator for norskkursa

Lisa Dalby Pedersen
Rom 450
+47 55 58 24 36

 • Administrasjon av norskkurs for utlendingar: Hovudansvar for opptak, plasseringsprøver og kursplassering, studentførespurnader, studieplanarbeid, timeplanlegging, rutineutvikling.
 • Lokal webkontakt.
 • Avløysar for studieleiar.

Administrasjonskonsulent

Jorunn Nedreberg
Rom 452
+47 55 58 88 25

 • Arbeidskontraktar, honorar, timelister, arbeidstidsrekneskap, undervisningsbudsjett, HMS, IA (Inkluderande arbeidsliv), sjukefråvær, ferie, permisjonar, "Betal meg", reiserekning og sjølvbeteningsportalen.
 • Personaloppfølging og rådgiving.
 • Rutineutvikling m.m.
 • Personalkonsulent på personal HF, tett samarbeid med fakultetet på HR-feltet.

Allmenne kontorfunksjonar

Steinar Sælebakke
Rom 456
+47 55 58 30 23

 • Ekspedisjon: Telefon, post, nøklar, kort, skrivarar, datamaskiner, arrangement, UiBtilgang, Lydia, rombestilling, reiser, "Betal meg", bestilling og faktura.
 • Praktisk oppfølging av nytilsette og gjesteforskarar.

Allmenne kontorfunksjonar (50%)
Studiekonsulent EVU (50%)

Amund Sørås
Rom 455
+47 55 58 24 28

 • Ekspedisjon: Telefon, post, nøklar, kort, skrivarar, datamaskiner, arrangement, UiBtilgang, Lydia, rombestilling, reiser, "Betal meg", bestilling og faktura.
 • Praktisk oppfølging av nytilsette og gjesteforskarar.
 • Etter- og vidareutdanning: studiesaker, eksamen og sensorhonorar.

Studiekonsulent (vikar)

Sissel-Karin Leknes
Rom 434
+47 55 58 24 06

 • Teatervitskap og kunsthistorie: studiesaker, timeplanlegging, eksamen, sensorhonorar og sekretær for programstyret.
 • Fagutvalskoordinator.

Studiekonsulent (vikar)

Dina-Eirin Kleppe Leikanger
Rom 434
+47 55 58 24 02

 • Litteraturvitskap og klassiske fag: studiesaker, timeplanlegging, eksamen, sensorhonorar og sekretær for programstyret.

Studiekonsulent

Veronica Christensen
Rom 454
+47 55 58 89 57

 • Nordisk språk, norsk som andrespråk, islandsk, nordisk fagdidaktikk: studiesaker, timeplanlegging, eksamen, sensorhonorar og sekretær for programstyret.
 • Internasjonalisering.

Studiekonsulent

Vegard Sørhus
Rom 430
+47 55 58 24 22

 • Norrøn filologi, nordisk litteratur, praktisk informasjonsarbeid: studiesaker, timeplanlegging, eksamen og sensorhonorar.
 • Norskkursa: Eksamen og sensorhonorar.

Studiekonsulent (vikar)

Lene Tøftestuen
Rom 431
+47 55 58 24 81

 • Digital kultur og språkvitskap: studiesaker, timeplanlegging, eksamen, sensorhonorar og sekretær for programstyret.
 • Infosenteret ei vakt i veka.

Seniorkonsulent

Asle Leidland
Rom 433
+47 55 58 23 54

 • Mottak av nye tilsette, arealkoordinering alumnus-arbeid, HMS-tiltak, vara-verneombod for instituttet, rekrutteringsarrangement (LLE og HF), LLE-arrangement og nettsider.
 • Oppfølging av emeriti.

Undervisningskonsulent

Kristian Bjørkelo
Rom 354
+47 55 58 41 28

 • Administrasjon og koordinering av undervisningspersonell på PRAKTINF: Praktisk informasjonsarbeid.
 • Tilrettelegging og oppfølging av praksisplassar.

Rådgivar

Mona Vervik Uthaug
Rom 448
+47 55 58 69 55

 • Prosjektleiar for oppretting og utvikling av etter- og vidareutdanningstilboda (EVU) ved instituttet.
 • Søknader for eksterne midlar.
 • Oppfølging av studentar og søkarar.

Administrativ prosjektleiar

Ola Roth Johnsen
Rom 423
+47 55 58 91 36
+47 986 21 854

Center for Digital Narrative (CDN).

Kommunikasjonsmedarbeider

Andreas Hadsel Opsvik
Rom 432
+47 55 58 69 13
+47 908 40 010

Center for Digital Narrative (CDN).