Hjem
Etter- og videreutdanning
Studieåret 2020-2021

Videreutdanning for lærere

Studieåret 2020-2021 tilbyr UiB videreutdanning for lærere innen en rekke fagområder. Søknadsfristen for hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet gikk ut 1. mars. Vi åpner for opptak til ledige restplasser etter 5. mai.

Ledige plasser på videreutdanning for lærere
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud på deltid i norsk, matematikk, naturfag, fransk, tysk og spansk, samt veiledning.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for lærere innenfor en rekke fagområder. Søknadsprosedyre og opptakskriterier varierer, se under for oversikt.

Kompetanse for kvalitet

Vi har videreutdanningstilbud innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen matematikk, naturfag, norsk, fransk, spansk og tysk, samt veiledning. 

Hovedopptaket til disse videreutdanningene går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen gikk ut 1. mars 2020.

Når Utdanningsdirektoratet har ferdigbehandlet alle søknader sender de melding til UiB om hvilke deltakere som har fått godkjent sitt ønske om studieplass hos oss. Vi vil da ta direkte kontakt med alle som har fått innvilget sitt studieønske og informere om hvordan du går frem for å registrere søknaden din hos UiB og hva vi krever av dokumentasjon, dersom det er opptakskrav til det aktuelle studiet. 

Dersom vi har ledige studieplasser etter at hovedopptaket er gjort, vil disse bli lyst ut. Søkere med godkjent lærerutdanning kan da søke opptak til restplasser direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige plasser vil bli kunngjort her på våre nettsider så snart som mulig etter 5. mai, senest innen 12. mai

Videreutdanningstilbud  

 

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen. Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper, se under det aktuelle fagtilbudet hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Videreutdanningene i fremmedspråk, Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med 3 + 3 samlinger ved UiB, fordelt på høst- og vårsemesteret. 

Alle videreutdanningene går på deltid over ett år/to semestre med oppstart høsten 2020.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best for deg. 

Studieavgift og finansiering

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgiften for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 550,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Du må også selv dekke utgifter til reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB, eventuelt få dekket hele/deler av utgiftene til dette etter nærmere avtale med din arbeidsgiver.

NB: Dette gjelder også for søkere som får opptak til ledige restplasser.

 

Ta andre videreutdanninger ved UiB?

Er du interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de videreutdanningene som har opptak gjennom Utdanningsdirektoratet? Se også:

Se også samlet oversikt over alle våre videreutdanninger.

NB: Dersom du ønsker å søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta andre videreutdanninger enn de som inngår i Kompetanse for kvalitet-tilbudet, må du søke om støtte innen 1. mars for kommende studieår, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB kan være senere. Du må også huske å krysse av for at du søker "annet studietilbud" og ønsker støtte til studieavgift, når du fyller ut søknaden i Utdanningsdirektoratets søknadsportal. 

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Har du spørsmål?

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: