Hjem
Etter- og videreutdanning
For lærere

Videreutdanning for lærere

Universitetet i Bergen har videreutdanning for lærere innen en rekke fagområder. Fortsatt ledige plasser på de fleste fagtilbudene. Vi behandler nye søknader i begynnelsen av august.

Illustrasjonsbilde videreutdanninger for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kompetanse for kvalitet

De fleste av UiBs videreutdanningstilbud for lærere inngår i videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet (KFK), med hovedopptak via Utdanningsdirektoratet. 

Fagtilbud KFK 2024-2025:  

Følgende studier blir desverre avlyst for 2024-2025: 

Søk på ledige plasser

Hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet er nå gjort og alle som har fått plass har blitt kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Vi har fremdeles ledige plasser på alle våre fag og du kan søke direkte til UiB, via nettsiden for det aktuelle fagtilbudet (se listen over). 

Vi tar opp nye søkere så lenge vi har ledige plasser, etter førstemann til møllen prinsippet. 

Opptakskrav

Sammen med søknaden må du laste opp dokumentasjon som viser at du oppfyller følgende opptakskrav: 

  • Godkjent lærerutdanning
  • Eventuelle faglige tilleggskrav (gjelder Matematikk 2, Fransk 1, Spansk 1, Veilederutdanning)

Faglige tilleggskrav er beskrevet på nettsiden for det aktuelle fagtilbudet.

De som har søkt plass hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet har i tillegg måttet dokumentere at de er ansatt i undervisningsstilling i skolen. Dette kravet gjelder ikke for deg som søker plass i suppleringsopptaket, her er det tilstrekkelig at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning og evt. faglige tilleggskrav. 

Krav til dokumentasjon

Vitnemål/karakterutskrift som viser godkjent lærerutdanning og evt. faglige tilleggskrav.

I mange tilfeller kan vi hente inn dine tidligere eksamensresultater automatisk, les mer om dette her. 

Søke på andre videreutdanninger? 

UiB har også andre videreutdanninger som retter seg spesifikt mot- eller kan være aktuelle for lærere. Alle våre videreutdanninger går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. Noen av disse videreutdanningene har studieavgift, andre ikke. 

Du søker plass via nettsiden for det aktuelle fagtilbudet: 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Det er ikke studieavgift på videreutdanningstilbudene som inngår i Kompetanse for kvalitet. For andre videreutdanninger kan det variere, noen studier har studieavgift og andre ikke. Dette fremgår av nettsiden for hvert studietilbud. Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må i tillegg betale personlig semesteravgift på kr 650,- Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Lærere som søker plass i hovedopptaket via Utdanningsdirektoratet kan søke om stipend- eller vikarordning. Les mer om finansieringsordningene her.

Når du søker på ledige plasser i suppleringsopptaket kan du imidlertid ikke delta i stipend/vikarordningen via Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at du må selv organisere tid til å følge studiet utenom jobb og inngå egne avtaler med din arbeidsgiver. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene som inngår i Kompetanse for kvalitet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år/to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Andre videreutdanninger ved UiB kan være lagt opp annerledes, se nettsiden for hvert enkelt fagtilbud. 

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: