Hjem
Etter- og videreutdanning
For lærere

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Universitetet i Bergen har videreutdanningstilbud for lærere innen en rekke fagomåder. Hovedopptak til de fleste studiene går via Utdanningsdirektoratet, søknadsfrist 1. mars.

Videreutdanning for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kompetanse for kvalitet

Hovedvekten av UiBs videreutdanningstilbud inngår direkte i videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket foregår Utdanningsdirektoratet. Du søker plass via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen søknadsfristen 1. mars 2023.

Les også: Veiledning for søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet.

Du får svar på søknaden din via skoleeier/rektor i slutten av april. Har du fått ja på søknaden din vil du etter kort tid bli kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak som student ved UiB. 

Dersom vi har ledige plasser når hovedopptaket  er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak til de enkelte fagtilbudene, normalt i perioden mai-august. Du søker da på eventuelle ledige plasser direkte til UiB. Informasjon om lokalt suppleringsopptak blir lagt ut på denne nettsiden samt på nettsiden for de aktuelle fagtilbudene når hovedopptaket er ferdig fra Utdanningsdirektoratet, normalt i månedsskiftet april/mai. 

Fagtilbud: 

MERK: Våre to fagtilbud i Naturfag for 8. - 13. trinn, Naturfag 1 og Naturfag 2, blir ikke videreført for studieåret 2023-2024. 


Andre videreutdanninger for lærere: 

UiB har imidlertid også flere andre videreutdanninger som retter seg mot lærere. Alle går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. 

Noen av disse videreutdanningene har studieavgift, andre ikke. Du kan søke Utdanningsdirektoratet om stipend/vikarmidler, på samme vilkår som gjelder for søknader til ordinære Kompetanse for kvalitet-fagtilbud. Du må da søke om støtte via Utdanningsdirektoratets søknadsportal innen samme frist: 1. mars 2023.

Merk: Om du får innvilget studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta et såkalt "annet studietilbud" må du i tillegg selv søke søke opptak til studiet hos UiB. Informasjon om opptakskrav og søknadsfrister finner du under hvert studietilbud, se under.

Merk også at du kan søke om plass på videreutdanningstilbudene hos oss og sikre deg plass allerede nå i løpet av vinteren, selv om du ikke får svar på eventuell søknad om studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet før i april. Du kan trekke søknaden eller evt. studieplassen du allerede har takket ja til, dersom du ikke får innvilget støtte. 

Se også oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Opptakskrav og søknadsprosedyre

Hovedopptak - Kompetanse for kvalitet:

Det er et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen. Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene på fagsiden for hvert fag i listen over. 

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Lokalt suppleringsopptak: 

Dersom vi etter hovedopptaket fortsatt har ledige plasser vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Du kan da søke på ledige plasser på det enkelte fagtilbudet direkte til UiB. Vi tar opp nye søkere så lenge vi har ledige plasser, etter førstemann til møllen prinsippet, forutsatt du fyller opptakskravene som er beskrevet under det aktuelle studietilbudet og leverer nødvendig dokumentasjon på dette. 

Dersom du søker på en ledig plass i suppleringsopptaket er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen.

Opptak til videreutdanninger utenfor Kompetanse for kvalitet:

Du må søke opptak direkte til UiB innen den søknadsfristen som er oppgitt på nettsiden for det aktuelle studietilbudet. Her finner du også informasjon om opptakskrav og evt. faglige forkunnskapskrav for det enkelte studium. 

Dersom du har søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta et av våre andre videreutdanningstilbud men har fått avslag på dette, kan du trekke søknaden eller evt. studieplassen du allerede har takket ja til. Du må i så fall sende en epost om dette til videre@uib.no

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene som inngår i Kompetanse for kvalitet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år/to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. Dette avklarer du med rektor/skoleeier og Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med søknad. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Andre videreutdanninger ved UiB kan være lagt opp annerledes, se nettsiden for hvert enkelt fagtilbud. 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Du søker stipend- eller vikarordning når du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansieringsordningene her.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 590,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom, sjekk med din rektor/arbeidsgiver hvilke ordninger som gjelder i din kommune. 

Merk!  De som tas opp på disse tilbudene i lokalt suppleringsopptak deltar ikke i stipend/vikarordningen via Utdanningsdirektoratet. Det er ikke studieavgift på disse tilbudene, heller ikke om for søkere som får plass i suppleringsopptak. Men du må selv organisere tid til å følge studiet utenom jobb, eller inngå egen avtale med din arbeidsgiver. For øvrig gjelder det som står over om semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur og evt. reise/opphold. 

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: