Hjem
Etter- og videreutdanning
For lærere

Videreutdanning for lærere

Universitetet i Bergen har videreutdanning for lærere innen en rekke fagområder. De fleste fagtilbudene har opptak via Utdanningsdirektoratet, mens andre har lokalt opptak direkte hos UiB.

Illustrasjonsbilde videreutdanninger for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kompetanse for kvalitet

De fleste av UiBs videreutdanningstilbud for lærere inngår i videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet (KFK), med opptak via Utdanningsdirektoratet. 

Fagtilbud 2024-2025:  


Disse fagene tilbys ikke lenger ved UiB: Engelsk 1, Norsk 2, Naturfag 1, Naturfag 2

Opptakskrav og søknadsprosedyre

Hovedopptak - Kompetanse for kvalitet:

Det er et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen. Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene på fagsiden for hvert fag i listen over. 

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Lokalt suppleringsopptak: 

Dersom vi etter hovedopptaket fortsatt har ledige plasser vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Du kan da søke på ledige plasser på det enkelte fagtilbudet direkte til UiB. Vi tar opp nye søkere så lenge vi har ledige plasser, etter førstemann til møllen prinsippet, forutsatt du fyller opptakskravene som er beskrevet under det aktuelle studietilbudet og leverer nødvendig dokumentasjon på dette. 

Dersom du søker på en ledig plass i suppleringsopptaket er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen.

Lokalt opptak til studier utenom KFK-ordningen: 

For andre videreutdanninger som UiB administrerer selv utenom KFK-ordningen, er det ikke noe krav om å dokumentere lærerutdanning og-/eller ansettelse i skolen. Det kan imidlertid være faglige forkunnskapskrav for å få opptak til enkelte studier, se nettsiden for det aktuelle studietilbudet. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene som inngår i Kompetanse for kvalitet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år/to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. Dette avklarer du med rektor/skoleeier og Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med søknad. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Andre videreutdanninger ved UiB kan være lagt opp annerledes, se nettsiden for hvert enkelt fagtilbud. 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Du søker stipend- eller vikarordning når du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansieringsordningene her.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 650,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom, sjekk med din rektor/arbeidsgiver hvilke ordninger som gjelder i din kommune. 

Merk!  De som tas opp på disse tilbudene i lokalt suppleringsopptak deltar ikke i stipend/vikarordningen via Utdanningsdirektoratet. Det er ikke studieavgift på disse tilbudene, heller ikke om for søkere som får plass i suppleringsopptak. Men du må selv organisere tid til å følge studiet utenom jobb, eller inngå egen avtale med din arbeidsgiver. For øvrig gjelder det som står over om semesteravgift og utgifter til pensumlitteratur og evt. reise/opphold. 

Andre videreutdanninger for lærere: 

UiB har også flere andre videreutdanninger som retter seg mot lærere. Alle går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. Noen av disse videreutdanningene har studieavgift, andre ikke.


Se også oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Erfaringsbasert master i undervisning

Erfaringsbasert master i undervisning er et deltidsstudium over fire år. Velg mellom fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Du søker opptak gjennom Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april 2024

Les mer om de tre fordypningene og opptakskrav

Digital kompetanse for lærere - nettbaserte mikroemner

UiB har utviklet en rekke små, nettbaserte emner som skal gi grunnleggende innsikt i ulike tema knyttet til digitalisering og digital teknologi. 

Les mer om Digital kompetanse for lærere

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

 

Les mer om hvert studietilbud: