Hjem
Etter- og videreutdanning
For lærere

Videreutdanning for lærere

Er du lærer og vil ta videreutdanning? Vi har studietilbud innen Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning og flere andre studietilbud utenom ordningen, som du også kan søke om støtte til. Nytt opptak våren 2022. Søknadsfrist 1. mars.

Videreutdanning for lærere ved UiB
Er du lærer og vil bygge på kompetansen din? Universitetet i Bergen har videreutdanninger på deltid innen en rekke fagområder.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har en rekke videreutdanningstilbud for lærere, både innenfor Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning og andre studietilbud utenom, som du også kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til. 

Kompetanse for kvalitet 

For videreutdanninger som inngår i Kompetanse for kvalitet-tilbudet fra Utdanningsdirektoratet må du søke plass via Utdanningsdirektoratet. Søknadsportalen hos Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og siste frist er 1. mars 2022.

Du vil få svar via din skoleeier om du har fått studieplass i slutten av april, og deretter blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak.

Dersom vi har ledige plasser på noen av videreutdanningene etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Du kan da søke på eventuelle ledige plasser direkte til UiB. Mer informasjon om dette vil komme her på nettsidene tidlig i mai 2022. 

Fagtilbud 2022-2023:  

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Noen av videreutdanningene stiller også bestemte krav til faglige forkunnskaper. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder og hva slags dokumentasjon vi krever av deg på at du fyller disse opptakskravene på fagsiden for hvert fag i listen over. 

Dersom du søker på en ledig restplass er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen. 

Hvordan er studiene lagt opp? 

Alle videreutdanningene i listen over går på deltid over ett år/to semestre med oppstart i høstsemesteret.

Hvert studietilbud består av to emner à 15 studiepoeng, et emne om høsten og et emne om våren, til sammen 30 studiepoeng.

Du søker opptak til hele studiet samlet, men kan velge å ta bare ett av emnene dersom det passer best i forhold til hva du evt. har av tidligere emner/studiepoeng i faget, eller av andre grunner. Dette avklarer du med rektor/skoleeier og Utdanningsdirektoratet, i forbindelse med søknad. 

Videreutdanningene Fransk 1, Tysk 1 og Spansk 1 er rene nettstudier, de øvrige studietilbudene er samlingsbaserte med en del nettundervisning mellom samlingene.

All nettundervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du har fått opptak på studiet. Her legger faglærerne ut skriftlige leksjoner, videoleksjoner, øvingsoppgaver, osv. Du får mer informasjon om dette i forbindelse med opptak og studiestart. 

Studieavgift, stipend og vikarordning

Utdanningsdirektoratet dekker studieavgift for alle videreutdanningstilbud som inngår i Kompetanse for kvalitet. Du søker stipend- eller vikarordning når du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet, les mer om finansieringsordningene her.

Alle som får tilbud om studieplass hos oss må imidlertid selv betale kr 590,- i semesteravgift til Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet. Du får nærmere informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Utgifter til bøker/læremateriell samt reise/opphold i forbindelse med studiesamlinger ved UiB må dekkes utenom, sjekk med din rektor/arbeidsgiver hvilke ordninger som gjelder i din kommune. 

NB: Dette gjelder også for søkere som får opptak til ledige restplasser.

Ta andre videreutdanninger ved UiB?

Er du interessert i å ta andre videreutdanninger ved UiB enn de videreutdanningene som har opptak gjennom Utdanningsdirektoratet? Vi har flere videreutdanninger som retter seg mot lærere. Alle går på deltid og er tilpasset deg som er i jobb, enten med samlinger på ettermiddag/helg eller som nettstudier. 

Noen av disse videreutdanningen har studieavgift, andre ikke. Du kan søke Utdanningsdirektoratet om støtte til studieavgift også for disse studiene. Det er da viktig at du registrerer søknad hos Utdanningsdirektoratet innen hovedfristen 1. mars 2021, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB kan være senere på våren. Du må også søke opptak til selve studiet hos UiB, søknadsinformasjon og frister finner du under hvert studietilbud. 

Les veiledning til søknadsprosessen hos Utdanningsdirektoratet. 

Andre aktuelle videreutdanninger: 

Se også samlet oversikt over alle videreutdanninger ved UiB

Har du spørsmål? 

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på på denne siden, eller på informasjonssiden for det enkelte videreutdanningstilbudet i listen over, må du gjerne ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon og oversikt over hvem som kan svare på hva finner du i menyen til høyre.

Se også ofte stilte spørsmål hos Utdanningsdirektoratet.

Les mer om hvert studietilbud: