Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ved UiB kan du ta videreutdanningskurs på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Søknadsfrist 2. august 2020.

Videreutdanning i matematikk for lærere

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Produsent:
Nydal film

Kurset retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Kurset går på deltid over ett år og tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker.

Rangering av søkere: Dersom vi får flere søkere enn vi har studieplasser til, vil vi prioritere dem som har mest fordypning i matematikk. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Kurset gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlingene studieåret 2020/2021 er lagt til torsdager og fredager i disse ukene:

Høst 2020:

Uke 36: 3. - 4. september
Uke 42: 15. - 16. oktober
Uke 50: 10. - 11. desember

Vår 2021: 

Uke 4: 28. - 29. januar
Uke 11: 18. - 19. mars
Uke 18: 6. - 7. mai

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-16.00.

Søke støtte til studieavgift?

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-tilbudene. Det er likevel mulig å få støtte til å ta dette studiet. Da må du søke støtte via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen fristen 1. mars, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB først 2. august. 

Du må også huske å krysse av for at du søker "annet tilbud" og ønsker studieavgiften dekket. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Fristen for å søke støtte via Utdanningsdirektoratet for studieåret 2020-2021 er nå gått ut.