Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ved UiB kan du ta videreutdanningskurs på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Søknadsfrist 22. april 2020, for studieåret 2020-2021. Husk at du kan søke støtte fra Utdanningsdirektoratet, frist 1. mars.

Videreutdanning i matematikk for lærere

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Produsent:
Nydal film

Det nye kurset retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Kurset går på deltid over ett år og tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker.

Hvordan er studiet lagt opp?

Kurset gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlingene studieåret 2020/2021 er lagt til torsdager og fredager i disse ukene:

Høst 2020:

Uke 36: 3. - 4. september
Uke 42: 15. - 16. oktober
Uke 50: 10. - 11. desember

Vår 2021: 

Uke 4: 28. - 29. januar
Uke 11: 18. - 19. mars
Uke 18: 6. - 7. mai

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-16.00.

Søke støtte til studieavgift?

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-tilbudene. Det er likevel mulig å få støtte til å ta dette studiet. Da må du søke støtte via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen fristen 1. mars, selv om søknadsfristen til selve studiet hos UiB først er 22. april.

Du må også huske å krysse av for at du søker "annet tilbud" og ønsker studieavgiften dekket. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.