Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget.

Videreutdanning i matematikk for lærere

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Produsent:
Nydal film

Hovedinnhold

Dette studiet er et deltidsstudium over ett år som retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole.

Studiet tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Les mer i emnebeskrivelsen

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker. Vi kan i de fleste tilfeller hente inn dine tidligere eksamensresultater direkte fra andre høyskoler og universiteteter via felles resultatutveksling. Hvilke høyskoler/universiteteter vi innhenter fra kan du se i selve søknadsportalen når du registrerer søknaden din. Men dersom utdanningen din er av eldre dato eller fra en utdanningsinstitusjon i utlandet må vi be om at du laster opp dokumentasjon manuelt som vedlegg til selve søknaden din. 

Søknadsprosedyre

Du kan søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta dette studiet, via Utdanningsdirektoratets søknadssystem for Kompetanse for kvalitet. Du må da registrere søknad om støtte innen 1. mars hvert år, krysse av for at du søker "annet tilbud" og ønsker studieavgiften dekket. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Dette studiet inngår ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-videreutdanningstilbudene. Du må derfor søke studieplass hos UiB innen søknadsfristen i løpet av våren, siste søknadsfrist er normalt 1. august hvert år. Vi anbefaler at du søker plass på studiet hos UiB så tidlig som mulig for å sikre deg en plass, da dette studiet pleier å bli fulltegnet. 

Du vil normalt få svar fra Udir på søknaden om studiestøtte i løpet av april eller begynnelsen av mai. Alle som søker- og får studieplass på studiet hos UiB før de har fått svar på eventuell søknad om studiestøtte vil få mulighet til å trekke seg fra studiet uten risiko.

Dersom vi får flere søkere enn vi har studieplasser til, vil vi prioritere dem som har mest fordypning i matematikk. Det er derfor viktig at du leverer dokumentasjon på all tidligere matematikkutdanning, også utover minimumskravet på 30 studiepoeng. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlingene studieåret 2022/2023 er lagt til torsdager og fredager i disse ukene:

Høst 2022:Vår 2023: 
Uke 35: 1. - 2. septemberUke 4: 26. - 27. januar
Uke 42: 20. - 21. oktoberUke 11: 16. - 17. mars
Uke 49: 8. - 9. desemberUke 18: 4. - 5. mai

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-15.00.

Ekstratilbud:

For de som ikke har brukt programmeringsspråket Python tidligere eller ikke har programmert særlig mye, inviterer vi til en introduksjonsøkt dagen før første samling. Deltakere som ønsker litt ekstra hjelp til å komme i gang er velkommen til å delta. Hvis du allerede har brukt Python litt eller har programmert en del, kan du vente med oppstart til torsdagen.