Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Vil du lære mer om algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget? Videreutdanning på deltid ved UiB 2024-2025. Velg om du vil delta digitalt eller på samlinger.

Algoritmisk tenkning i matematikk

Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Produsent:
Tor Espen Kristensen

Hovedinnhold

Dette studiet er et deltidsstudium over ett år som retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Studiet er i utgangspunktet samlingsbasert, med tre samlinger i Bergen hvert semester. Det er obligatorisk å delta på samlingene, men du kan velge å delta digitalt i stedet for å reise fysisk til Bergen. 

Innhold i studiet

Studiet tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Les mer i emnebeskrivelsen

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker. Vi kan i de fleste tilfeller hente inn dine tidligere eksamensresultater direkte fra andre høyskoler og universiteteter via felles resultatutveksling. Hvilke høyskoler/universiteteter vi innhenter fra kan du se i selve søknadsportalen når du registrerer søknaden din. Men dersom utdanningen din er av eldre dato eller fra en utdanningsinstitusjon i utlandet må vi be om at du laster opp dokumentasjon manuelt som vedlegg til selve søknaden din. 

Organisering og studiesamlinger

Studiet gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB/digitalt, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret. 

Høst 2024:Vår 2025: 
Uke 36Uke 5
Uke 43Uke 11
Uke 49Uke 17

Alle samlinger: torsdager kl. 10.15-16.00 og fredager 09.15-15.00.

Ekstratilbud:

For de som ikke har brukt programmeringsspråket Python tidligere eller ikke har programmert særlig mye, inviterer vi til en introduksjonsøkt dagen før første samling, det vil si onsdag 4. september 2024 kl. 1215-1700. Deltakere som ønsker litt ekstra hjelp til å komme i gang er velkommen til å delta her. Hvis du allerede har brukt Python litt eller har programmert en del, kan du vente med oppstart til torsdagen.

Søknadsprosedyre

Du søker om studieplass direkte til UiB. Vi tar opp nye søkere i flere runder gjennom vinteren og våren. Vi anbefaler at du søker plass på studiet hos UiB så tidlig som mulig for å sikre deg en plass, da dette studiet pleier å bli fulltegnet. Dersom vi får flere søkere enn vi har studieplasser til, vil vi prioritere dem som har mest fordypning i matematikk. Det er derfor viktig at du leverer dokumentasjon på all tidligere matematikkutdanning, også utover minimumskravet på 30 studiepoeng. 

Du kan søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet til å ta dette studiet, via Utdanningsdirektoratets søknadssystem for Kompetanse for kvalitet. Du kan da føre opp hele studieavgiften på kr 28 000,- på høstsemesteret i søknadssystemet hos Utdanningsdirektoratet. Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

MERK: Fristen for å søke støtte hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år og er dermed gått ut for studieåret 2024-2025. Dette studiet inngår imidlertid ikke blant de ordinære Kompetanse for kvalitet-videreutdanningstilbudene. Du må derfor søke studieplass ved UiB direkte til oss, i tillegg til eventuell søknad om støtte fra Utdanningsdirektoratet.  

Alle som søker og får studieplass på studiet hos UiB før de har fått svar på eventuell søknad om studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet vil få mulighet til å trekke seg fra studiet uten risiko. Du kan derfor trygt søke og sikre deg en plass allerede nå selv om du ikke får svar på evt. søknad om studiestøtte før i april/mai.