Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for matematikklærere

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ved UiB kan du ta videreutdanningskurs på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget.

Videreutdanning i matematikk for lærere

UiB starter opp ny videreutdanning for matematikklærere fra høsten 2019. Møt lærerne og hør tidligere videreutdanningsstudenters erfaringer med matematikkstudier ved UiB.
Produsent:
Nydal film

Det nye kurset retter seg mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Kurset går på deltid over ett år med oppstart første gang høsten 2019, og tar for seg følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Krav til forkunnskaper

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker.

Hvordan er studiet lagt opp?

Kurset gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlinger for studieåret 2019/2020 er lagt til disse ukene:

Høst 2019: 34, 42 og 50

Vår 2020: 4, 13 og 17

Søke støtte til studieavgift?

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke i det ordinære videreutdanningstilbudet gjennom Kompetanse for kvalitet. Som lærer kan du likevel søke om å få innvilget støtte til studieavgiften. Mange av de lærerne som tidligere har tatt for for eksempel videreutdanning i GeoGebra ved UiB har fått innvilget slik støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Les mer:

Du søker om støtte til studieavgift fra Utdanningsdirektoratet ved å følge de samme søknadsprosedyrene og -fristene som gjelder for de ordinære Kompetanse for kvalitet-tilbudene, men husk å krysse av for at du søker støtte til "annet tilbud". Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Søknadsfristen er nå gått ut. Nytt opptak våren 2020. Ta kontakt dersom du har spørsmål.