Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Norskkursene

Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier (LLE) tilbyr norskkurs for internasjonale studenter og utenlandske ansatte ved Universitetet i Bergen. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse har mulighet til å søke om opptak til trinn 2 og 3.

Sydneshaugen skole

Kurs

Vi tilbyr norskkurs på mange ulike nivå. Vennligst klikk på hvert kurs for å se detaljert emnebeskrivelse:

Det er krav til 75 % fremmøte på alle norskkurs for å kunne ta eksamen, og kurstilbudet kan bli trukket tilbake dersom du ikke møter til første undervisningstime og ikke har gitt beskjed på forhånd.

Timeplan

Timeplan for høsten 2018 (med forbehold om endringer) - oppdatert 12. mars 2018

KursGruppeUkedagTidspunktTidsrom
NOR-U1AMAN & ONS14.15-17.00UKE 34-47
 CTIR & FRE08.15-11.00UKE 34-47
 D*TIR & TOR16.15-19.00UKE 34-47
 EMAN & TOR11.15-14.00UKE 34-47
 FTIR, TOR & FRE08.15-10.00UKE 34-47
     
NOR-U1/2AMAN, TIR, TOR & FRE10.15-12.00UKE 34-47
     
NOR-U2AMAN, TOR & FRE12.15-14.00UKE 34-47
 CMAN & TOR08.15-11.00UKE 34-47
 D*TIR & TOR16.15-19.00UKE 34-47
 EMAN & ONS14.15-17.00UKE 34-47
     
NOR-U3AMAN & TOR08.15-11.00UKE 34-47
 CMAN & ONS14.15-17.00UKE 34-47
 D*TIR & TOR16.15-19.00UKE 34-47
     
NOR-U4AMAN & ONS14.15-16.00UKE 35-47
     
NOR-UNNATIR & FRE12.15-14.00UKE 35-40

 *Det er bare ansatte ved UiB og deres partnere som kan søke om kveldskurs 

Opptak

Følgende tre hovedgrupper kan søke om opptak til norskkursene ved UiB:

  1. Fremmedspråklige ansatte ved UiB som har et ansattforhold tilsvarende en 100% stilling i 6 måneder, og deres ektefeller (samboere).
  2. Internasjonale avtale-, program- og gradsstudenter.
  3. Flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse. Se detaljert informasjon og søknadsskjema på sidene til Studieadministrativ avdeling

Norskkursene ved UiB har et begrenset antall studieplasser som blir tildelt etter søknadsfristene. Ved opptak blir gjestestudenter, stipendiater og forskere ved UiB prioritert. Et bestemt antall studieplasser er reservert for innvandrere og flyktninger.

Forkunnskaper

  • NOR-INTRO: det kreves ingen forkunnskaper i norsk.
  • NOR-U1: det kreves ingen forkunnskaper i norsk.
  • NOR-U2: det kreves bestått eksamen med en minimumskarakter på E i NOR-U1, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U3: det kreves bestått eksamen med en minimumskarakter på E i NOR-U2, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U4: det kreves eksamen med minimumskarakter på C i NOR-U3, eller tilsvarende norsknivå.
  • NOR-U1/2: det kreves ingen forkunnskaper i norsk, men kurset stiller større krav til studenten enn ved NOR-U1.
  • NOR-U2/3: det kreves eksamen med minimumskarakter på C i NOR-U1, eller tilsvarende norsknivå.

Plasseringsprøve

Søkere som ikke har gjennomført norskkurs ved UiB, men som har tilegnet seg kunnskap i norsk andre steder, må avlegge en plasseringsprøve før de kan begynne på NOR-U2, NOR-U3 eller NOR-U4. Søkere vil bli kalt inn til plasseringsprøve etter at søknadsfristen har gått ut. Plasseringsprøven er ikke en erstattning for eksamen i NOR-U1, NOR-U1/2, NOR-U2 eller NOR-U3. Plasseringsprøven gir ingen karakter, og sertifikat blir ikke utstedt.   

Eksamen, karakterutskrift og brukerkonto

Eksamen og karakterutskrift

Man melder seg opp til vurdering samtidig som man registrerer deg som student i gjeldende semester på StudentWeb. Siste frist for registrering er 1. februar i vårsemesteret, og 1. september i høstsemesteret.

denne siden finner man informasjon om eksamensdatoer og karakterutskrifter. LLE kan ikke utstede bekreftelser på frammøte til norskkursene.

Språkkravet i norsk for generell studiekompetanse

Kursene i norsk språk, litteratur og kultur for fremmedspråklige studenter på UiB er redskapsfag som bl.a. skal føre frem til en eksamen i norsk som gir studenter nødvendig kunnskap i norsk for å oppnå generell studiekompetanse ved norske universitet og høgskoler. Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått eksamen i NOR-U3.

Tilgang til Mitt UiB og e-post

Alle studenter og ansatte ved UiB skal ha en brukerkonto som gir tilgang til "Mitt UiB", e-post, internett, og utskrifter. Man oppretter kontoen sin selv ved å bruke Sebra (Sentral brukeradministrasjon). Her kan man også bytte passord eller få et nytt hvis en har glemt passordet sitt.

Kontaktinformasjon

Lærere og administrasjon for norskkursene ved LLE:

Fagkoordinator

Lærere

Administrasjon

Åpningstider: Mandag - fredag, kl. 09.30 - 14.30

Sydnesplassen 7, rom 453 / 433

Tlf.: 55 58 22 55 / 55 58 23 54