Hjem
Norskkurs ved UiB
Opptak til norskkurs

Flyktninger og innvandrere

Universitetet i Bergen tilbyr norskkurs til flyktninger, og innvandrere med oppholdstillatelse, med utdanningsbakgrunn som gir generell studiekompetanse (unntatt språkkravene).

Hovedinnhold

Opptak

UiB har en liten kvote plasser reservert til flyktninger, og innvandrere som bor i Norge, med en utdanningsbakgrunn som gir generell studiekompetanse i Norge (med unntak språkkravene). Søkere med akademisk utdanning vil bli prioritert. Vi gjør oppmerksom på at andre kategorier søkere vil ikke være prioritert for opptak til norskkurs ved UiB.  

Plassene for eksterne søkere er på mellom- og høyere nivå. Kursene går på dagtid, og opptak gis for ett semester.

Opptaket er begrenset til det semesteret man har søkt opptak til.  Det er ikke mulig å forskyve/utsette oppstart til senere semester. Opptak til våre norskkurs gir ikke grunnlag for støtte fra Lånekassen (se Tildelingsregler for utdanningsstøtte kapittel 4, §4-8.) Det gir heller ikke grunnlag for studentoppholdstillatelse. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som har fått opptak til studier via Samordna opptak og søkere som allerede tilfredsstiller språkkravet i norsk til generell studiekompetanse, ikke vil ikke bli vurdert for opptak til norskkurs ved Universitetet i Bergen. Det samme gjelder for søkere med midlertidige opptak/studierett (hospitant og poststudierett).

Kurs

Det undervises i norsk bokmål.

NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 2

NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 3 (eksamen tilsvarer Bergenstest).

Interne søkere som har bestått trinn 3 med karakter C eller bedre, kan vurderes for opptak til NOR-U4 (trinn 4).

Kursene går over 14 uker (1 semester). Kursene starter i slutten av januar/august og avslutter med en muntlig og en skriftlig eksamen i midten av mai/desember. 

Mer informasjon om kursinnhold: Kurstilbud | Norskkurs ved UiB | UiB

Søknad

Alle må søke opptak via UiB Søknadsweb. Logg inn med fødsels- og personnummer og opprett en 4 sifret pinkode.

15. oktober for opptak til vårsemesteret

15. april for opptak til høstsemesteret

Plasseringsprøve

Søkere som ikke har tatt kurs ved UiB tidligere må ta en plasseringsprøve. Formålet med plasseringsprøven er å finne ut hvilket nivå søkeren bør tas opp til. Prøven er kun til internt bruk.

Selv om du har kvalifisert deg til et kurs ved å ta plasseringsprøve, kan du bli flyttet opp eller ned et trinn etter undervisningsstart. Dette er fordi læreren ofte får et bedre inntrykk av kompetansenivået i norsk, enn det man får etter en plasseringsprøve.

Søkere som må ta plasseringsprøven vil bli informert om dette på e-post senest 1 uke før testen.  Neste plasseringsprøve  blir avholdt i november.

Plasseringsprøven er ikke åpen for interne studenter som deltar på norskkurs. Plasseringsprøven er en diagnostisk prøve som ikke kan erstatte eksamen.

Dispensasjon for plasseringsprøve: Det er kun søkere som tidligere har gått på norskkurs ved et norsk universitet og som har bestått eksamen som kan få dispensasjon for plasseringsprøve.

Søknader fra søkere som ikke møter fram til plasseringsprøven, vil ikke bli behandlet. Vi har ikke kapasitet til å arrangere individuell plasseringstest.

Dokumentasjon og opplastning av vedlegg

Dokumentasjonskrav for søkere med flyktningstatus

 1. Dokumentasjon som bekrefter utdanningsbakgrunn.  Dokumentene må være oversatt av offentlig godkjent translatør til norsk, svensk, dansk eller engelsk.  Både oversettelse og original må være opplastet:
 • Vitnemål fra videregående skole (Secondary school certificate / High school diploma)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for utdanning på universitetsnivå (diploma og trancripts) både på originalspråk og engelsk oversettelse.
 1. Kopi av passet.
 2. Identifikasjon og bekreftelse på oppholdstillatelse i Norge (oppholdskort og UDI-brev).
 3. NOKUT/HKDir-vurdering hvis du har det
 4. Offisiell dokumentasjon på navneendring 

Dokumentasjonskrav for innvandrere

 1. Dokumentasjon som bekrefter utdanningsbakgrunn.  Dokumentene må være oversatt av offentlig godkjent translatør til norsk, svensk, dansk eller engelsk.  Både oversettelse og original må være lastet opp:
 • Vitnemål fra videregående skole (Secondary school certificate / High school diploma)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for utdanning på universitetsnivå (diploma og trancripts) både på originalspråk og engelsk oversettelse.
 1. Kopi av passet.
 2. Identifikasjon og bekreftelse på oppholdstillatelse i Norge (Søkere fra land utenfor EU/EØS må laste opp oppholdskort og UDI-brev. Søkere fra EU/EØS må laste opp registreringsbrev fra politiet).
 3. NOKUT/HKDir-vurdering hvis du har det
 4. Offisiell dokumentasjon på navneendring 

Det er søkers ansvar å sørge for at søknadsinformasjon og dokumentasjon er gyldig, og at man har søkt opptak i riktig kategori.

Fra høsten 2023 er det innført studieavgift for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS og Sveits. Noen studenter er likevel unntatt studieavgiften.

Exemptions for paying tuition fees | Education | UiB

Søknadsfrister

 • 15. oktober for opptak til vårsemesteret

 • 15. april for opptak til høstsemesteret

 • Samme frister gjelder for opplastning av dokumentasjon.

Søkerne er selv ansvarlige for å registrere søknaden innen fristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.