Hjem
Norskkurs ved UiB
Spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål på Norskkursene.

Hovedinnhold

 

Opptak og registrering

Internasjonale studenter

Utfyllende informasjon om opptak for internasjonale studenter finner du her.

Hvorfor får jeg ikke meldt meg til kurs i Studentweb?

Det kan være flere grunner til at man ikke får meldt seg til norskkurs i Studentweb. Dette er de tre vanligste:

 1. Oppmeldingsperioden har ikke startet. Sjekk datoene her og prøv på nytt senere
 2. Du mangler forskunnskapene som kreves. Sjekk emnets forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen. Hvis du er kvalifisert, men likevel ikke får meldt deg til kurs, skriv til studynorwegian@uib.no
 3. Kurset er fullt. Hvis kurset du ønsker å ta er fullt, kan du sette deg på venteliste.

Jeg står på venteliste. Når kan jeg forvente å få svar?

Vi kontakter studenter på ventelisten fortløpende. Hvis du ikke har hørt noe innen 1.februar/ 1. september, betyr det dessverre at vi ikke har noen plass å tilby deg.

Kan jeg bytte gruppe?

Ja, men bare hvis du kan finne noen som ønsker å bytte med deg, eller hvis det er ledige plasser i Studentweb. Hvis dere er to studenter som ønsker å bytte med hverandre, kan dere fylle ut dette skjemaet.

Internasjonale ansatte og partnere

Utfyllende informasjon om opptak for ansatte og partnere finner du her.

Jeg har søkt opptak til Norskkursene i Søknadsweb. Når får jeg svar på søknaden min?

Du kan ikke forvente svar på søknaden din før minst en måned etter søknadsfristen. Alle tilbud om opptak vil bli sendt ut på e-post.

Nøyaktig dato publiseres her.

Hvorfor har jeg ikke fått plass på førstevalget mitt?

Hver gruppe har et begrenset antall plasser, og vi kan dessverre ikke garantere alle plass på den gruppen de har satt som førstevalg i Søknadsweb.

Jeg har fått plass på norskkurs, men må dessverre trekke meg. Kan jeg reservere plassen min til neste semester?

Nei, det er dessverre ikke mulig å reservere plass på norskkursene. Vi håper derimot at du vil søke opptak igjen senere.

Hvis du må trekke deg fra norskkurs, er det viktig at du gir beskjed til administrasjonen (studynorwegian@uib.no).

Eksterne søkere

Utfyllende informasjon om opptak for eksterne søkere finner du her.

Kurstidene passer ikke med resten av timeplanen min. Kan jeg bytte gruppe?

Nei, det er dessverre ikke mulig å bytte gruppe. Vi tilbyr ett kurs på trinn 2 (NOR-U2B) og ett kurs på trinn 3 (NOR-U3B) for flyktninger og innvandrere. I tillegg reserverer vi en håndfull plasser på trinn 4. NOR-U2B og NOR-U3B har flere undervisningstimer per semester enn de andre gruppene på trinn 2 og 3. 

Jeg er ny student ved UiB og har ikke tilgang til Mitt UiB. Hva skal jeg gjøre?

For å få tilgang til Mitt UiB, må du først aktivere brukerkontoen din.

Undervisning

Hvor finner jeg timeplanen min?

Timeplanen finner du både i Mitt UiB (kalender) og her.

Er det obligatorisk å møte til undervisning?

Ja, alle våre kurs har 75% obligatorisk oppmøte. Mer informasjon om obligatorisk oppmøte og andre obligatoriske undervisningsaktiviteter finner du i hvert enkelt kurs' emnebeskrivelse.

Kan jeg søke om tilrettelegging av undervisningen?

Ja, hvis du har en funksjonsnedsettelse eller andre spesielle behov, kan du ha rett på tilrettelegging av undervisningen. Informasjon om ulike former for tilrettelegging finner du her.

Fristen for å søke tilrettelegging er 1. september/1. februar.

Språkkrav for norsk statsborgerskap/ opptak til høyere utdanning

Hva skal til for å oppfylle språkkravene for norsk statsborgerskap/permanent oppholdstillatelse?

Hvis du kan dokumentere "gode nok" kunnskaper i norsk, kan du få fritak fra plikten til norskopplæring. Du kan oppnå gode nok kunnskaper ved å ta følgende kurs ved Universitetet i Bergen:

Hvis du skal skal søke permanent oppholdstillatelse, må du først søke kommunen om fritak fra opplæringen. I Bergen kommune kontakter du Bergen Læringssenter.

Karakterutskrift kan bestilles i Studentweb. Du behøver ikke dokumentere antall timer, det holder å legge ved kursets emnebeskrivelse.

Norskkursene ved Universitetet i Bergen inneholder ikke samfunnsfag.

Hva skal til for å oppfylle språkkravene for opptak til høyere utdanning i Norge?

Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan kravet oppfylles med bestått eksamen i NOR-U3.

Bekreftelser og karakterutskrifter

Kan dere sende meg en bekreftelse på at jeg har tatt norskkurs?

Vi skriver normalt ikke bekreftelser på kursdeltagelse, fremmøte eller karakterer. Unntakene er:

 • bekreftelser på fremmøte til flyktninger/innvandrere som er blitt bedt om å dokumentere oppmøte av NAV
 • bekreftelser knyttet til kurs tatt før 2004

Alle som har tatt norskkurs ved UiB kan bestille karakterutskrift i Studentweb. Er det nødvendig med mer informasjon om kurset du har tatt, kan du legge ved emnebeskrivelsen: NOR-INTRONOR-U1NOR-U2NOR-U3NOR-U4NOR-U1/2NOR-UNN.

Norskkursene ved Universitetet i Bergen inneholder ikke samfunnsfag.

Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR)

Hvilket CEFR-nivå er kurset jeg tar/har tatt på?

Vi anvender ikke Det felles europeiske rammeverket for språk direkte på våre kurs, men vi anslår at

 • bestått eksamen i NOR-U1 tilsvarer ca. A2
 • bestått eksamen i NOR-U2 tilsvarer ca. B1
 • bestått eksamen i NOR-U3 tilsvarer ca. B2
 • bestått eksamen i NOR-U4 tilsvarer ca. C1-C2

Eksamen

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

 • Internasjonale studenter melder seg til undervisning og vurdering i Studentweb før 1. februar/1. september.
 • Ansatte, partnere, flyktninger og innvandrere som har fått innvilget opptak blir meldt til undervisning og vurdering av administasjonen.
 • Tiligere norskkursdeltakere som har gyldige obligatoriske aktiviteter kan melde seg opp til ny eksamen ved å fylle ut dette skjemaet.

Når og hvor er eksamen?

Du finner en oversikt over alle eksamensdatoer og -lokaler på Det humanistiske fakultet her. Oversikten publiseres i starten av hvert semester. Informasjon om eksamen (tid, sted, varighet) finner du også i Studentweb og i hvert enkelt kurs' emnebeskrivelse.

Dato for muntlig eksamen blir publisert senere i semesteret enn dato for skriftlig eksamen.

Eksamensdatoen passer ikke. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du har andre eksamener på samme dato, eller en annen tungtveiende grunn til å ikke ta eksamen på den oppgitte datoen, må du kontakte oss på studynorwegian@uib.no så snart som mulig.

Vi minner om at studentene selv har ansvar for å orientere seg om viktige datoer og for å unngå kollisjoner (så langt det er mulig).

Kan jeg søke tilrettelegging av eksamen?

Ja, hvis du har en funksjonsnedsettelse eller andre spesielle behov, kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Informasjon om ulike former for tilrettelegging finner du her.

Fristen for å søke tilrettelegging er 1. september/1. februar.

Hvor finner jeg eksamensresultatet mitt?

Eksamensresultater publiseres i Studentweb. Etter en skriftlig skoleeksamen vil resultatet normalt være klart etter tre uker.

Kan jeg få forklart karakteren min?

Ja, du kan be om begrunnelse på eksamenskarakteren din i Studentweb. Du må be om begrunnelse innen 7 dager etter at karakteren er publisert på Studentweb

Når du har sendt inn skjemaet, skal du motta begrunnelsen innen 14 dager. 

Jeg er uenig i resultatet jeg har fått. Hva kan jeg gjøre?

Hvis du er uenig i karakteren du har fått på en skriftlig eksamen, kan du klage. Fristen for å klage er 3 uker etter at resultatet er publisert i Studentweb. En klage kan føre til at du går opp i karakter, ned i karakter eller at du blir stående på samme karakter som før.

Norskkursene hører til Det humanistiske fakultet, og du finner klageskjema og mer informasjon her.