Hjem
Norskkurs ved UiB
Søke opptak

Plasseringsprøve

Hvis du ikke har tatt norskkurs ved UiB tidligere, men ønsker å søke opptak til et kurs på høyere nivå, må du ta en plasseringsprøve.

Hovedinnhold

Søkere som har tilegnet seg norskkunnskaper andre steder enn ved Universitetet i Bergen, kan ta en plasseringsprøve. Prøven vil være med på å sikre at søkeren får tilbud om kurs på riktig nivå. Søkere som ikke har tatt norskkurs ved UiB eller et annet norsk universitet tidligere, ta plasseringsprøven for å være aktuelle for opptak til NOR-U2, NOR-U3, NOR-U4 og NOR-NYN.

Hvis du har fullført ett eller flere norskkurs ved et annet norsk universitet, kan du allerede være kvalifisert for opptak til kurs på høyere nivå. Send en e-post med dokumentasjon til studynorwegian@uib.no.

Vær oppmerksom på at plasseringsprøven

  • kun er til intern bruk
  • ikke kan erstatte en eksamen
  • ikke blir karaktersatt (og du kan ikke klage på resultatet)
  • ikke er tiltenkt studenter som allerede har tatt et eller flere av våre kurs (med noen få unntak)

Plasseringsprøven er gyldig i to semestre.

Plasseringsprøve for ansatte og partnere

Internasjonale ansatte og partnere av internasjonale ansatte kan ta plasseringsprøven i juni/desember. De som ikke har mulighet til å ta prøven i løpet av den oppsatte uken, kan få en ny mulighet i august/januar. Du kan bli bedt om å ta prøven selv om du ikke har registrert deg til den selv.

Plasseringsprøven er digital og gjennomføres hjemmefra.

Meld deg på plasseringsprøven her. Vær oppmerksom på at dette ikke er et søknadsskjema. Du søker opptak til Norskkursene i Søknadsweb.

Resultatet fra plasseringsprøven er gyldig i to semestre.

Plasseringsprøve for internasjonale studenter

Internasjonale studenter kan ta plasseringsprøven i juni/august (høst) eller desember/januar (vår).

Plasseringsprøven er digital og gjennomføres hjemmefra.

Meld deg på plasseringsprøven her. Vær oppmerksom på at dette ikke er et søknadsskjema. Du må også melde deg til norskkurs i Studentweb (etter at resultatet er klart).

Resultatet fra plasseringsprøven er gyldig i to semestre.

Plasseringsprøve for eksterne søkere

Egen informasjon om plasseringsprøven for eksterne søkere er tilgjengelig her.