Hjem

Understanding Masculinity and Gaming

Hovedinnhold

UMG logo

I prosjektet "Understanding maskulinity and gamers" undersøkes påstander om at mannlige spillere opplever seg som marginalisert i lys av det økte mangfoldet, og studere dette i lys av påstander fra andre deler av samfunnet om mannlig marginalisering. Prosjektgruppen kombinerer maskulinitetsstudier med spillstudier og særlig sette lys på hvilken rolle identitet spiller i hvordan man opplever endrede idealer om maskulinitet virker sammen med en identitet som “gamer”.

Forskning
Illustrasjonsbilde

Skal forske på maskulinitet i mannsdominerte dataspel-miljø

Blant menn som spelar dataspel, finst det ein maskulin kultur som står i opposisjon til framveksande krav om mangfald og inkludering. I eit nytt forskingsprosjekt med Universitetet i Bergen skal Vestlandsforsking bidra til større innblikk i korleis denne gruppa ser på seg sjølv og samfunnet.
Forskningsrådet
Gaming

Millionstøtte til prosjekt om maskulinitet og gaming

Professor Kristine Jørgensen og Infomedia får 12 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å se nærmere på menns subjektive opplevelser av spill som kjønnet arena og dermed skape bedre innsikt i hvordan menn opplever det økte mangfoldet i spillverdenen.