Hjem
Matematisk institutt
Valg til instituttrådet

Valg til instituttrådet på Matematisk institutt

for gruppene B (midlertidig vitenskapelige/stipendiater) og D (studenter) for perioden 01.08.2024-31.07.2025

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

  HER kan du stemme på kandidater i valgperioden :


  Her foregår årets valg:   eValg (uib.no) 
   

  Kandidatene stiller til valg til MIs instituttråd for perioden 01.08.2023 – 31.07.2024. Se presentasjoner av kandidatene i lenkene. 

  Gruppe B :       Isak Hammer

                          Ingrid Kristine Jacobsen

                          Renè Langøen

                          Francesco Ballerin

             

  Gruppe D : MI Fagutvalget arrangerer valg på egenhånd. Resultatet vil bli annonsert under "Siste valgresultat".
   

  Lenke til valg legges ut her i forkant av valgperioden.
  Hvem skal du stemme på? - Navn og presentasjoner av kandidater legges ut i forkant av valget.

  Siste valgresultat (2024):                                         

  VALGRESULTAT 2024 
  Gruppe B 
  Medlem: Renè Langøen
   Ingrid Kristine Jacobsen 
  1.varamedlenIsak Hammer
  2. varamedlemFrancesco Ballerin
    
  Gruppe D 
  Medlem: Lukas Reidar Knudsen Knudsen
   

  Randi Eskeland

   

  Marthe Ulmo Rønneseth

  1.varamedlem: 

  Karoline Holand

  2.varamedlem:

  Øyunn Hasvik

  Valgresultatet ble kunngjort 30.05.2024. Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 5. juni 2024.

   

  Alle medlemmer av instituttrådet finner du her : Instituttrådet | Matematisk institutt | UiB

  Hvordan fremme forslag til medlemmer av instituttrådet

  Forslag sendes inn i februar-mars hvert år for de gruppene det gjelder. Epost med nøyaktige datoer sendes ut om dette.

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 05. mars 2024.

  Forslagene skal skannes og sendes per e-post til både gry.parker@uib.no (sekretær for valgstyret) og solveig.vasstveit@uib.no (kontaktperson på instituttet).

  Manntallet - sjekk om du har stemmerett 

  For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

  Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet (se lenke).

  For å ha stemmerett må du være ansatt i minst 50% fast stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50% stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12 måneder i minst 50% stilling.

  Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

  Her kan du sjekke om du står i manntallet:

  Ansatte

  Studenter

  Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

  Generelt om instituttrådsvalg

  • Instituttrådet på MI skal bestå av
  Valgkrets Tilknytting Ant. representanter Ant. vara Valgperiode
  Gr. A Fast vitenskapelig 624 år
  Gr. B Midl. vitenskapelige 221 år
  Gr. C Teknisk/administrativ 224 år
  Gr. D Studenter 321 år
  SUM Medlemmer 138