Hjem
Matematisk institutt

Instituttrådet

Instituttrådet er et rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Innhold

Instituttrådet har e-post adressen raadet@math.uib.no.

I perioden 01.08.2017 til 31.07.2021 har rådet følgende medlemmer:
Navn i parentes er varamedlemmer.

 • Fast vitenskapelig ansatte:
  • Sigmund Selberg (leder av rådet)
  • Magnus Svärd
  • Yushu Li
  • Sofia Tirabassi
  • Christoph Kirfel
  • Christian Schlichtkrull
  • Antonella Zanna
  • (Hans J. Skaug, Guttorm Alendal, Gunnar Fløystad, Florin Radu, Irina Markina, Henrik Kalisch og Hans A. Karlsen)
 • Midlertidig vitenskapelig ansatte:
  • Erlend Storvik
  • (Maria Bjørnestad, Ingvild M. Helgøy)
 • Teknisk og administrativt ansatte:
  • Kristine Lysnes
  • Marianne Jensen
  • (Lesya Gram-Radu)
 • Studentrepresentanter:
  • Caroline Therese Einarsen
  • Jakob Seierstad Stokke
  • Sindre Lund Lomas

Referater kan vises her.