Hjem
Matematisk institutt

Instituttrådet

Instituttrådet er et rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Hovedinnhold

Instituttrådet har e-post adressen raadet@math.uib.no.

 

Oversikt over medlemmer

Leder

Antonella Zanna
Instituttleder

Sekretær

Lill Kristin Knudsen
Administrasjonssjef

Gruppe A:
Fast vitenskapelig tilsatte

Valgperiode: 01.08.2021-31.07.2025

Morten Brun
Jan Martin Nordbotten
Irina Markina
Mette Susanne Andresen
Stein Andreas Bethuelsen


Didier Jacques Francois Pilod, 1. vara
Magnus Svärd, 2. vara
Hans Arnfinn Karlsen, 3. vara

Gruppe B:
Midlertidig tilsatte

Valgperiode: 01.08.2023-31.07.2024

Rene Langøen
Jakob Stokke

S. Vega-Molino, vara

Gruppe C:
Tekniske og adminstrative tilsatte

Valgperiode: 01.08.2021-31.07.2025

Kristine Lysnes
Lesya Gram-Radu

Marianne Jensen, 1. vara
Stine Haugsbø, 2. vara

Gruppe D:
Studenter

Valgperiode: 01.08.2023-31.07.2024

Marthe Ulmo Rønneseth
Lukas Knudsen
Randi Therese Eskeland


Simen Hannisdal Larsen, 1. vara
Vegard Hansen, 2.vara

 

Representanter med varaer for gruppe A og C er valgt for perioden 01.08.2021 til 31.07.2025 (4 år). For gruppe B og D er valgperioden 01.08 til 31.07 (1 år). 

Reglement for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, vedtatt av Universitetsstyret 27.9.18

Se faktaboksen for lenke til innkalling og referater.

Referater for perioden 2003-2011 er her.