Hjem
Matematisk institutt
Valg til instituttrådet

Instituttrådsvalg 2023 - nominasjon av kandidater

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024. Frist for å nominere kandidater er 20. mars kl. 12:00.

Hovedinnhold

Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024.  

Ved Matematisk institutt skal det velges følgende representanter:

  • Gruppe B: 2 representant og 2 vararepresentanter
  • Gruppe D: 3 representanter og 2 vararepresentanter

Forslag til nye representanter sendes til  både gry.parker@uib.no (sekretær for valgstyret) og solveig.vasstveit@uib.no (kontaktperson på institutt

Forslagsfrist: 20. mars kl. 12:00.  

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må man stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Ansatte

Studenter

Mer informasjon om valget: Valg til instituttrådet på Matematisk institutt | Matematisk institutt | UiB