Hjem
Matematisk institutt

Reservoargruppen

Reservoargruppen utdanner studenter og forsker i de grunnleggende utfordringene tilknyttet det å løse ligningene som beskriver flyt og transport i porøse media. Disse omfatter utvikling av rigorøst matematisk grunnlag for de empiriske fysiske lovene for væskebevegelser i porøse media; numeriske metoder for å løse de partielle differensiallikningene som dukker opp; og karakterisering av reservoaregenskaper via invers modellering basert på observert produksjonshistorie i et reservoar.

Hovedinnhold

Flyt i porøse media og reservoarmekanikk

De store olje- og gassresursene i nordsjøen har gitt Norge økonomisk velstand, og norsk industri har verdensledende ekspertise på oljeleting og -produksjon. Nå er de samme reservoarene på nippet til å bli Europas viktigste lagringsplasser for karbondioksid (CO2). Det er viktig for Norge å beholde høy produksjon, sikre at industrien blir enda bedre og forbli verdensledende på karbonlagringsteknologi. Samtidig ønsker vi å skape interesse for ingeniørløsninger på miljøproblemer som utvinning av geotermisk energi for kommersielle formål samt å modellere transport av forurensende partikler gjennom berggrunnen/jordsmonnet (subsurface).