Hjem
Matematisk institutt

Masteroppgaver

Her finnes en liste med forslag til masteroppgaver.

Innhold

 

Forslagene er bare skisser til et utgangspunkt for en master: oppgavene må utformes og tilpasses den enkelte student, og videreutvikles til å gi fulle oppgaver. I sin endelige form vil oppgavene omfatte mange begrep som dere ikke ennu har kjennskap til, og beskrivelsene blir selvsagt noe omtrentlige og forenklede. Atter andre temaer som ikke har en klar popularisering er rett og slett utelatt, men vil likevel være en mulighet å nærme seg når kunnskapsomfanget øker.

Felles krav til forkunnskaper er opptakskravene til masterstudiet i topologi. Det vil være sterkt ønskelig at man tar MAT341 i første semester av masterstudiet. Videre studier i topologi vil foregå i form av spesialpensa.