Hjem
Matematisk institutt

Hvorfor studere ren matematikk?

Ren matematikk gir deg et fascinerende studium i matematikkens idéverden. Matematikkens idéer brukes i større eller mindre grad av alle andre fag til å modellere den delen av verden som de studerer. En utdannelse i ren matematikk gir deg derfor modenhet og fleksibilitet i et yrkesliv med stadig nye utfordringer. Her får du vite hvilke kurs det er naturlig å gå igang med, og du får informasjon og eksempler på hvor våre kandidater arbeider.