Hjem
Matematisk institutt

Hvor mange kanter har en firedimensjonal kube?

av Frode Rønning (NTNU) fra det tidsskrift Tangenten 2/2010.

Hovedinnhold

De fleste er godt kjent med en tredimensjonal kube og har gjerne studert kanter, hjørner og flater på den. Men kan man også tenke seg en firedimensjonal kube. Kan vi på en meningsfull måte studere firedimensjonale objekter slik at de fremstår som naturlige generaliseringer av tredimensjonale uten at vi har noen som helst sjanse til å se disse objektene? Artikkelen tar opp nettopp denne generaliseringen som Frode Rønning beskriver som et mønstereksempel på en matematisk aktivitet.

 

Laste ned hele artikkelen nedenfor: