Hjem
Matematisk institutt

For ansatte ved instituttet

Her er en samling pekere til "litt av hvert".

Hovedinnhold

Interne Lenker


MittUib Informasjons- og læringsstøttesystem for studenter ved UiB
Office365 Email, kalender, word og andre Microsoft Office pakker for ansatte ved UiB
HR-portal Selvbetjent HR portal for ansatte
På Høyden Universitetets nettavis med ansatte som primærmålgruppe
 

Fraværsskjema 
Borte fra instituttet? Du må fylle inn fraværskjemaet.

Trykk her for å fylle ut skjema

 

Refusjon av personutlegg

Logg inn i HR-portal for å finne skjemaet

 

Søknad om midler til forskerutdanningstiltak

Skjema på norsk

Form in english

 

Eksterne Lenker

 

Organisasjoner

NordForsk Nordisk forskerutdanningsakademi
NFR Norges forskningsråd
Forskerforbundet
DION Doktorgradskandidatenes Interesseorganisasjon ved NTNU
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning
CMR Christian Michelsen Research
IMR Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet)
IRIS International Research Institute of Stavanger
NMR Norsk matematikkråd
NMF Norsk matematisk forening
DMF Dansk matematisk forening
SMS Svenska matematikersamfundet
IMU The International Mathematical Union
IMA The Institute of Mathematics and its Applications
EMS The European Mathematical Society
AMS The American Mathematical Society
CMS The Canadian Mathematical Society
SIAM The Society for Industrial and Applied Mathematics
MAA The Mathematical Association of America 
NSF Norsk Statistisk Forening
ASA The American Statistical Association
IMS The Institute of Mathematical Statistics
IMI The International Statistical Institute

Programmeringsrelaterte lenker

C++ The C++ Resources Network
Valgrind Et verktøy for minnehåndtering og profilering i mange forskjellige programmeringsspråk
GDB Korrigering med GDB
UBLAS Databiblioteket for Basic Linear Algebra fra www.boost.org (versjon 1.44)
FFTW Fastest Fourier Transfrom in the West manualen
MEX MEX-filguiden (fra MathWorks)
UNIX in a Nutshell En guide til diverse kommandoer, shell og editorer i UNIX
Bash Advanced Bash-Scripting Guide (Bourne-again shell)
make GNU `make' manualen
PERL PERL (Practical Extraction and Report Language) manualen
Regexp En guide til regulære uttrykk
Regexp Syntax Summary Betydningene av strenger i forskjellige syntakser for regulære uttrykk

LaTeX-relaterte lenker

TEX Live-guiden (en gratis TeX-distribusjon for GNU/Linux og andre UNIX-varianter, Mac OS X og nyere Windows systemer)
MikTeX En gratis TeX-distribusjon for Windows
proTeXt En gratis TeX-distribusjon for Windows basert på MikTeX
PCTeX En kommersiell TeX-distribusjon for Windows
Micropress Inc Produsenten av VTeX, en kommersiell TeX-distribusjon for Windows
TUG TeX Users Group
Wikibooks En LaTeX-wiki fra Wikibooks
CTAN Comprehensive TeX Archive Network
dmoz.org: TeX TeX-kategorien i Open Directory Project (DMOZ).
(La)TeX Navigator Et (La)TeX-leksikon
Beamer En tutorial for beamer: lysark-presentasjoner i TeX
Detexify En symbolgjenkjenner for LaTeX; tegn inn, kode ut.

HTML-relaterte lenker

W3Schools HTML-tutorial fra W3Schools
HTML Code Tutorial HTML-tutorial fra HTML Code Tutorial
W3C HTML Validation Service En side for å verifisere HTML-koden din
En introduksjon til CSS

Andre lenker

Gule sider telefonkatalog
Bergen Offentlige Bibliotek

Søke etter artikler

Bibliotek for realfag
Universitetsbiblioteket
CRISTIN Et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter
MathSciNet fra American Mathematical Society
Google Scholar Google's scholarly literature søkeside
CiteSeerX etter siteringsindeks
Zentralblatt MATH vurdert, med sammendrag(abstract) (som MathSciNet)
CIS Current Index to Statistics
ELibM Electronic Library of Mathematics
mathweb Math on The Web fra AMS
arXiv ArXiv e-print service
BORA Bergen Open Research Archive
BIBSYS Et felles søkegrensesnitt mot bibliotekbasen i biblioteksystemet BIBSYS
MetaLib bibliotekportal for e-tidsskrifter
ICM Proceedings fra den internasjonale matematikerkongressen fra 1893 til idag.

Matematiske ressurser

Matematikk.org Det nasjonale nettstedet for matematikk
MathArchives Læremateriell, programvare og lenker organisert etter emne
Ordliste En engelsk-norsk matematisk ordliste
MacTutor MacTutor History of Mathematics arkiv
MathWorld En wikipedia-stil matematikkressurs fra Wolfram Research
The Mathematical Atlas En samling korte artikler som har til hensikt å gi en introduksjon til områder av moderne matematikk samt pekere til mer informasjon
Math2 En samling av matematiske tabeller og andre ressurser (på engelsk og spansk)
eFunda Engineering Fundamentals: konsis og pålitelig informasjon om referanser for ingeniørens daglige behov
S.O.S. Math Repetisjonsmateriell for alt fra algebra til differensiallikninger
MathCal Matematikkalender fra AMS
MGNet En samling ressurser for metoder for multigrid, multilevel, multi-skala, aggregasjon, defekt-korrigering, og domenedekomponering.
Netlib En samling av gratis programvare, artikler og databaser for numerikk, vitenskapelig databehandling og andre forskningsgrupper (fra AT&T Bell Laboratories)
NA-Net Et system utviklet for å assistere numerisk analyse og andre forskningsgrupper (en del av Netlib)
IMO Internasjonal Matematisk Olympiade
Cut-the-Knot Interaktive matematikk-puslespill

Programvare

GAMS Guide to Available Mathematical Software fra NIST
Mathworks Produsenten av MATLAB
Wolfram Research Produsenten av Mathematica og Wolfram|Alpha
Maplesoft Produsenten av Maple
Mathtools.net Link Exchange for the Technical Computing Community (fra MathWorks)
MathCAD fra Parametric Technology Corporation
NAG Numerical Algorithms Group
TIBCO Spotfire S+ Programvare for statistisk analyse
O-Matrix Et integrert miljø for teknisk databehandling og matrise-baserte språk for scripting.
Sage open-source Et alternativ til Magma, Maple, Mathematica og MATLAB med et Python-basert grensesnitt.