Hjem
Matematisk institutt

Studentar frå andre fakultet.

Hovedinnhold

For å kunne ta kurs ved Matematisk institutt må du ha ein studierett ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Som student ved eit anna fakultet ved Universitetet i Bergen, kan du søke om fakultetsovergang eller hospitantstatus.

NB: Merk at du må kunne dokumentere at du har dekka opptakskravet som gjeld for opptak til studieprogramma ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet før du får tildelt ein hospitantstatus.

NB: Ønskjer du å ta emne ved Matematisk institutt parallelt med studiar på ditt eige fakultet, søker du berre om hospitantstatus, men ønskjer du å skifte til eit av våre program må du truleg søkje deg inn gjennom Samordna opptak. Send ein e-post til studieveileder@mnfa.uib.no i for spørsmål om hospitantstatus.