Hjem

Matematisk institutt

Oppfriskingskurs før semesterstart 2018

Skal du studere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til hausten? Då kan det vere klokt å følgje oppfriskingskursa våre i matematikk før studiane startar.

Foto:
colourbox.com

Du som anten skal lese MAT101 - Brukarkurs i matematikk eller MAT111 - Grunnkurs i matematikk I kan ha nytte av å delta på eitt av dei to oppfriskingskursa våre i veke 32.

Det eine forkurset gjev ein repetisjon av relevante delar av pensumet frå R1, medan det andre gjev tilsvarande for R2. Med relevante delar meiner vi her den teorien frå R1/R2 du treng til MAT101/MAT111.

MERK: Det er ikkje naudsynt med påmelding for å delta på oppfriskingskursa

VIKTIG!
Du bør investere litt tid på repetisjon av følgjande grunnleggjande teknikkar:

- algebraisk notasjon

- reglane for brøkrekning

- reglane for rekning med potensar (altså grunnlaget for logaritmereglane)

- grunnleggjande teknikkar for faktorisering av algebraiske uttrykk

Oppfrisking av R1 - (forkurs for MAT101).

Stad

 Auditorium 1, Realfagsbygget  

Dag

Dato

Undervisingstid

Tema (tentativt)

Måndag

06.08

 09:00 - 12:00

Tal og tallinje
Grunnleggjande rekning
Brøk og brøkrekning
Potensreknereglar
Kvadratsetningane og konjugatsetninga
Litt om mengde

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Tysdag

07.08

 09:00 - 12:00

 

Primtal og primtalfaktorisering
Å løyse ulike typar likningar
Ulikskapar

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Onsdag

08.08

09:00-12:00

Koordinatsystemet
Rette linjer
Funksjonar
Trigonometri

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Torsdag

09.08

09:00-12:00

Eksponensialfunksjonar
Logaritmefunksjonar
Grenseverdiar

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Fredag

10.08

09:00-12:00

Derivasjon
Derivasjonsreglar
Bruksområde for derivasjon

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Om rekneøvingane
Det vil vere reknegrupper (med hjelpelærarar) i samband med kurset. Her kan du teste kunnskapane dine på eit variert utval oppgåver. Rekneøvingane vil finne stad i kantina i Realfagsbygget.

Kursmateriale: Kompendium(PdF fil)

 

Oppfrisking av R1+R2 - (forkurs for MAT111).

Stad

Auditorium A, Allégaten 66

Dag

Dato

Undervisingstid

Tema (tentativt)

Måndag

06.08

 09:00 - 12:00

Grunnleggjande emne; kapittel 1 i Kompendium

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Tysdag

07.08

  

 09:00 - 12:00

Funksjonar; kapittel 2

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Onsdag

08.08

09:00-12:00

Meir om fuksjonar; kapittel 3-4

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Torsdag

09.08

09:00-12:00

Derivasjon; kapittel 5-6
 

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Fredag

10.08

09:00-12:00

Integrasjon; kapittel 7

13:00 - 15:00

REKNEØVINGAR

Her er ein meir detaljert førelesingsplan.

Om rekneøvingane
Det vil vere reknegrupper (med hjelpelærarar) i samband med kurset. Her kan du teste kunnskapane dine på eit variert utval oppgåver. Rekneøvingane vil finne stad i lunsjrommet til Matematisk institutt og i Seminarrom Pi i Fjerde, 4.etg i Realfagsbygget.

Kursmateriale:  Kompendium(PdF fil)
NB: MAT111-læreboka vil også vere nyttig under oppfriskingskurset!

Kurskompendium/oppgåvehefte finn du her og verte også delt ut på oppfriskingskursa.


Det du må ha med er noko å skrive med og noko å skrive på. Linjal og passar kan vere greitt å ha. Kalkulator er ikkje naudsynt.


Spørsmål i samband med oppfriskingskursa kan rettast til studierettleiar ved Matematisk institutt.
Andre spørsmål i samband med semesterstart (grupper i ex.phil, matematikkgrupper, …) kan rettast til Infosenteret i Realfagbygget. Opningstid 09.00-15.00, du kan møte opp eller ringje 55 58 98 36.