Hjem
Matematisk institutt

Bedrift: SAFETEC

Ettersom vi gjør mange avanserte og komplekse analyser av tekniske systemer er det helt nødvendig at våre ansatte har god forståelse for utregningene som ligger bak, nettopp for å kunne stille de riktige spørsmålene. Det hjelper ikke å bare «sette inn et tall i modellen», man må forstå hvorfor tallet som kommer ut er riktig, eller feil.

Hovedinnhold

Navn: Annette Askildsen Solberg

Representant for hvilken arbeidsgiver: Safetec Nordic AS

Egen faglig bakgrunn: Sivilingeniør, Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

 

Hva er det dere som bedrift gjør daglig?

Safetec har siden 1984 levert konsulenttjenester innenfor sikkerhet, beredskap og pålitelighet. Med over 120 høyt utdannede medarbeidere i Norge arbeider vi for at våre kunder skal unngå tap og uønskede hendelser med negative konsekvenser for menneskeliv, helse, materielle verdier og miljøet. Vi kaller det - etterpåklokskap på forhånd! Safetec er en av de største aktørene innen våre fagområder i Norge, med betydelig oppdragsmengde også for utenlandske kunder.

Når dere søker etter nye medarbeidere, hvilke faglige (og andre) kvalifikasjoner ser dere da etter?

Vi trenger først og fremst høyt utdannede, kompetente og analytiske medarbeidere ettersom vi leverer til tider svært komplekse analyser til våre kunder. Vi ansetter stort sett bare kandidater med utdannelse på masternivå, og da helst innenfor relevante fagfelt som matematikk, statistikk eller sikkerhet (risikostyring, samfunnssikkerhet, HMS etc). Vi er ute etter de beste kandidatene som er motiverte for å jobbe med noe samfunnsnyttig; bidra til å bevare liv, helse og verdier i samfunnet.

Ser dere på matematikere/statistikere som attraktiv arbeidskraft? Hvorfor? 

Ja, absolutt! Vi har svært gode erfaringer med å ansette kandidater fra matematikk og statistikk, fordi dere er gode analytikere, har god metodeforståelse og evne til å anvende kunnskapen. Ettersom vi gjør mange avanserte og komplekse analyser av tekniske systemer er det helt nødvendig at våre ansatte har god forståelse for utregningene som ligger bak, nettopp for å kunne stille de riktige spørsmålene. Det hjelper ikke å bare «sette inn et tall i modellen», man må forstå hvorfor tallet som kommer ut er riktig, eller feil.

Har dere matematikere og/eller statistikere som jobber hos dere?

Ja, mange! Vi har som nevnt svært gode erfaringer med studenter fra matematikk og statistikkstudier, så dere er svært attraktive for oss.

Om ja, hvilke typer arbeidsoppgaver er det de utfører?

Noen gjør brann- og eksplosjonssimuleringer i avanserte CFD-verktøy (Computational Fluid Dynamics), andre verifiserer og legger inn data i store risikomodeller. Noen beregner pålitelighet av sikkerhetssystemer slik som for eksempel gassdetektorer. Andre simulerer oljeproduksjon ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer. Felles for alle er at man er deltagere og bidragsytere i prosjekter for kundene våre. En del av jobben er dermed også å delta i både interne prosjektmøter og eksterne kundemøter. 

Mange ungdommer sliter med å velge hvilken utdanningsvei de skal gå og mange er opptatt av jobbmuligheter, lønn og arbeidsoppgaver når de velger studier. Hvilke karrieremuligheter mener du det finnes i fremtiden om man velger å studere matematiske fag på universitetet?

Jeg oppfatter matematikk- og statistikkstudiet som en god og trygg utdannelse fordi man får grunnleggende kompetanse som kan brukes «hvor som helst». Man lærer å utvikle og analysere modeller, bruke metoder og utvikle disse videre.

Helt til slutt, om det finnes nye studenter som ønsker å arbeide innenfor deres bransje når de er ferdig utdannet, hvilke tips vil du gi til disse studentene for at de vil være ekstra attraktive på arbeidsmarkedet?

Det er positivt om man har et liv «utenom studier/jobb», men samtidig kan vise til at man har gjort det bra på skolen. Da viser man at man har god kapasitet på flere arenaer. I en søknadstekst er det viktig å få frem hvorfor man ønsker å jobbe i bedriften og hva man kan tenke seg å bidra med. Det teller positivt at man har lest seg litt opp på forhånd og har satt seg inn i hva bedriften faktisk gjør.