Hjem
Matematisk institutt

Bedrift: Det Norske Veritas AS

De som evner å sette matematikken inn i en praktisk nyttbar sammenheng, og å kommunisere dette til kunder og andre som ikke nødvendigvis har den samme innsikten, er de beste ingeniørene.

Hovedinnhold

Navn: Geir Dahler

Representant for hvilken arbeidsgiver: Det Norske Veritas AS

Egen faglig bakgrunn: Marin Teknologi – Roterende Maskiner

 

Hva er det dere som bedrift gjør daglig?

Vår avdeling bidrar til sikker og pålitelig drift av maskiner for fremdrift, styring og operasjon av skip, her inkludert design støtte, årsaks-utredninger ved eventuelle feil og havarier og forskningsoppgaver.

 

Når dere søker etter nye medarbeidere, hvilke faglige (og andre) kvalifikasjoner ser dere da etter?

 For yngre nyutdannede søkere gjelder gode faglige kvalifikasjoner fra universitet/høyskole og gode holdninger, evne til å orientere seg og å få “ting” gjort – det handler om en kombinasjon av selvstendighet og lagspill, og ikke minst nysgjerrighet. For søkere med erfaring gjelder selvfølgelig opparbeidet fagkompetanse og nettverk.

  

Ser dere på matematikere/statistikere som attraktiv arbeidskraft? Hvorfor? 

Matematikk er alltid essensielt. Mye av vår hverdag handler om å forstå naturen og beskrive fysikken som gjelder, deretter å anvende denne i en analytisk sammenheng til problemløsning. De som evner å sette matematikken inn i en praktisk nyttbar sammenheng, og å kommunisere dette til kunder og andre som ikke nødvendigvis har den samme innsikten, er de beste ingeniørene.

 

Har dere matematikere og/eller statistikere som jobber hos dere?

De aller fleste har en god bakgrunn i matematikk. I bedriften som helhet finnes det også personer med ren fagbakgrunn fra matematikk og statistikk.

 

Om ja, hvilke typer arbeidsoppgaver er det de utfører?

De fleste må lære seg et “fag”, slik at den praktiske anvendelsen kommer syne. Dette gjelder egentlig alle nyutdannede ingeniører. Bakgrunnen fra universitetene er sjelden mer enn en god “verktøykasse” for de fleste, dernest kommer jobberfaring med den praktiske anvendelse.

 

Mange ungdommer sliter med å velge hvilken utdanningsvei de skal gå og mange er opptatt av jobbmuligheter, lønn og arbeidsoppgaver når de velger studier. Hvilke karrieremuligheter mener du det finnes i fremtiden om man velger å studere matematiske fag på universitetet?

Matematikk vil alltid være en fordel. Klassisk basiskunnskap går aldri av mote. Muligheten for suksess senere i livet handler vel så mye om langsiktig handling og andre personlige egenskaper. For matematikere som ønsker “suksess” i næringslivet innenfor ingeniørrelaterte områder / utvikling, gjelder det også å ha faginteresser utover matematikken.

 

Helt til slutt, om det finnes nye studenter som ønsker å arbeide innenfor deres bransje når de er ferdig utdannet, hvilke tips vil du gi til disse studentene for at de skal være ekstra attraktive på arbeidsmarkedet?

Gjør leksene, men jobbe systematisk, da blir det også tid til overs til andre berikelser. På den teknologiske arenaen “spiller vi landskamp mot Kina og andre” hver dag, og der er det kun kunnskap som gjelder. De som har fulgt med i timen og som ser mulighetene med kunnskapen, de vinner. Skaff en sommerjobb, om ikke for pengenes skyld, så for å lære arbeidslivet å kjenne. Nyutdannede uten noen form for jobberfaring kan være en tung materie.

 

Annet du gjerne vil tilføye?

I de aller fleste sammenhenger, uansett fag, så jobber man med mennesker – det må man ikke glemme.