Hjem
Matematisk institutt

Matematikk som kunst og vitenskap

Matematikk er en levende vitenskap der problemer og teorier kommer fra faget selv. Slik kan ren matematikk betraktes som både en kunst og en vitenskap. Matematikk er nemlig mye mer enn et verktøy- og metodefag!

Et bevis fra Euklids elementer som sier at gitt et linjestykke, finnes en...
Et bevis fra Euklids elementer som sier at gitt et linjestykke, finnes en likesidet trekant med linjestykket som en av sidene. Beviset er ved konstruksjon: en likesidet trekant ΑΒΓ fås ved å slå sirklene Δ og Ε med senter i punktene Α og Β, for så å ta et av snittpunktene mellom sirklene som det tredje hjørnet i trekanten.
Foto/ill.:
Wikipedia

Hovedinnhold

Matematikk er en av de eldste vitenskapene. Den blomstret i antikkens Hellas, hvor vi finner de første seriøse forsøk på aksiomatisering og logiske bevis, spesielt i den euklidske geometrien. I middelalderen overlevde matematikken i de første universitetene og i den arabiske verdenen. På 1600-tallet ble den matematiske analysen utviklet gjennom arbeidene til René Descartes, Isaac Newton og Gottfried Leibniz. På denne tiden var forskningen i matematikk sterkt tilknyttet problemer fra den fysiske verden, men i de påfølgende årene ble matematikken mer spesialisert og profesjonalisert og vi fikk et tydeligere skille mellom ren og anvendt matematikk.

 

Matematisk tankegang og språk har preget kulturen vår gjennom all tid. Tallordene skal være blant de første ordene som dukket opp i menneskehetens historie. Etterhvert har menneskets hjerne produsert flere og flere fascinerende problemer både av ren nysgjerrighet og også inspirert av annen vitenskap. Slike problemer forfølger gjerne matematikere i hundrevis av år.