Hjem
Matematisk institutt
Forskningsgruppen for porøse medier

Porøse medier

Gruppen for porøse medier forsker på de grunnleggende utfordringene tilknyttet det å løse ligningene som beskriver flyt og transport i porøse medier. Disse omfatter utvikling av et rigorøst matematisk grunnlag for de empiriske fysiske lovene for væskebevegelser i porøse medier, numeriske metoder for å løse de partielle differensiallikningene som dukker opp og karakterisering av reservoaregenskaper via invers modellering basert på observert produksjonshistorie i et reservoar. Vi viser til gruppens hjemmeside og blogg for mer informasjon.