Hjem
Matematisk institutt
Emne for videregåendeelever

Matematikksirkelen

Går du på videregående og er ekstra interessert i matematikk? Da har vi et flott tilbud til deg. Kurset er på universitetsnivå og gir 10 studiepoeng.

Labyrinten i botaniske hagen ved Milde
Labyrinten i botaniske hagen ved Milde er utformet etter symmetriene og teori som undervises i Mattesirkelen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Matematikksirkelen

Overalt rundt oss i naturen, kunst og arkitektur finner vi mønstre med symmetrier. Eksempler er snøflakenes sekskantsymmetri, repeterende mønstre i tapet og mosaikker og i moderne fysikk er symmetrier grunnleggende for forståelsen av elementærpartikler. I kurset Matematikksirkelen vil VGS-elever skoleåret 2022/2023 få muligheten til å utforske slike symmetrier ved hjelp av matematikk. Gruppeteori er det matematiske språket for å beskrive symmetrier. Gruppeteori er fundamentalt i ulike deler av matematikken, med mange viktige anvendelser innen teknologi, fysikk, kjemi og informatikk.

Gjennom forelesningsserien i Matematikksirkelen vil elevene lære det matematiske grunnlaget for gruppeteori, og forstå hvordan man kan bruke dette til å beskrive og klassifisere ulike symmetrier. I kurset vil det bli løst problemer fra ulike anvendelsesområder, og derfor har kurset stor relevans for elever som senere ønsker å studere realfag.

Innblikk i matematikk i forskningsfronten

Kurset Matematikksirkelen er et tilbud utelukkende for elever i videregående skole. Ved å delta på dette kurset vil elevene få se en annen side av matematikkfaget enn det de vanligvis ser i skolen. Dette gir muligheten til å oppleve gleden ved å utforske matematikk nærmere forskningsfronten på en tilgjengelig måte. 

Kursmateriellet består av et forelesningshefte med teori, anvendelser og øvingsoppgaver spesiallaget for kurset. Hver tirsdags ettermiddag fra slutten av august til påske er det forelesninger i Sirkelen. Hver forelesning vil behandle et kapittel i forelesningsheftet. Mellom forelesningene er det lagt opp til at elevene skal arbeide med øvingsoppgaver. Elevene vil få veiledning og oppfølging via UiBs læringsplattform MittUiB. Med jevne mellomrom blir forelesningen etterfulgt av gjesteforelesninger der en forsker i matematikk forteller om et aktuelt tema innen sin forskning. Slik vil Matematikksirkelen også gi elevene innblikk i hva det betyr å studere og forske i matematikk.

 

Praktisk informasjon til skoler og elever

Kurset er utelukkende for VGS-elever. Kurset er på universitetsnivå og gir 10 studiepoeng. Det går over to semestre, med oppstart 30. august 2022 og eksamen rundt påsketider 2023 (vi tar pause desember og i høst- og vinterferiene). Elevene får begrenset studierett på UiB, med tilgang til kurshjemmeside og alle UiB sine IT-systemer. De er fritatt semesteravgift og vil ikke få studentkort. De vil heller ikke få karakterutskrift før de er ferdige med videregående skole. Kurset kan senere inngå i et studium, som valgfritt matematikkurs, på et universitet eller høgskole.

Søknad: Skolen må søke på elevens vegne på dette søknadskjemaet og må samtidig bekrefte at R2 er bestått. Spesielt interesserte elever kan ta det uten R2, men da må R1 være bestått med god karakter. Søknad må inneholde følgende informasjon: navn, personnummer (11 siffer), adresse og e-postadresse til eleven, og gjerne også telefonnummer. Karakterutskrift legges ved søknaden. Søknaden kan sendes som vedlegg på e-post: opptak@mnfa.uib.no eller i posten til: Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen

Se også denne siden for informasjon om opptak til universitetsemner for VGS-elever: https://www.uib.no/matnat/114414/studierett-elever-i-videreg%C3%A5ende-skole

Søknadsfrist er 15. august (er dere sent ute, så ta kontakt med studieveileder@math.uib.no og opptak@mnfa.uib.no og vi skal strekke oss langt for å få kvalifiserte elever registrert etter fristen). Søknader som sendes sent burde sendes på e-post.

Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen. Dato for eksamen er ikke fastsatt enda, men vil være rundt midten av vårsemesteret 2023, slik at den ikke vil kollidere med eksamener på VGS.

Undervisningen: Kurset vil ha forelesinger på Realfagbygget (Allègaten 41, Bergen). Undervisningsdag er tirsdager kl. 16.15-18.00. Noen tirsdager vil det være gjesteforelesninger i tillegg.

Første forelesning er mot slutten av august; mer detaljer kommer senere. Sted: rom "Pi i fjerde", 4. etasje Realfagbygget.