Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UNG-studierett

Studierett for elever i videregående skole

Faglig sterke elever ved videregående skoler kan søke om å ta enkelte emner ved Det matematisk-natuvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Forkunnskapskrav
Elevene må normalt ha fullført og bestått full fordypning i faget på videregående skole i løpet av andre klasse (for eksempel matematikk R1 og R2). Det er mulig å søke opptak til MATSIRK og MAT101 med bare matematikk R1.

Søknadsskjema
Den videregående skolen søker på vegne av sin elev ved å fylle ut dette søknadsskjemaet (åpne som pdf og fyll ut digitalt) og signere det. Søknaden og kopi av karakterutskrift/vitnemål kan sendes på e-post til: opptak@mnfa.uib.no eller i posten til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen. 

Søknadsfrist:

 • 1. august for emner i høstsemesteret
 • 1. januar for emner i vårsemesteret

Vi anbefaler skolene å søke før sommer- eller juleferien, slik at elevene får opptak i god tid før undervisningen starter.

Aktuelle emner
I tabellen nedenfor har vi listet opp de mest aktuelle emnene, men dersom eleven/skolen mener andre emner kan være relevante, kan dere sende en forespørsel til: opptak@mnfa.uib.no

Studierett
Elevene blir tildelt en UNG-studierett, noe som innebærer at de ikke skal betale semesteravgift, ikke får studentkort og ikke har tilgang til studentweb (portal for emnepåmelding, semesterregstrering o.l.).

Praktisk informasjon
Forskjellen mellom videregående og høyere utdanning er stor på mange områder, her har vi samlet en del ting det er greitt å vite som UNG-student ved Universitetet i Bergen:

 • Studentkonto: Opprett en studentkonto på Sebra: trenger personnummer, i tillegg til studentnummer og PIN-kode som blir står i opptakseposten. Når kontoen er aktivtert kan brukernavn og passord brukes til å logge inn på:
  • Læringsplattformen Mitt UiB
  • Studenteposten Webmail
  • De stasjonære PCene på UiB
  • Wifi (eduroam)
 • Timeplan og eksamensdato: ligger på emnet sin hjemmeside på https://www.uib.no/emne/MAT101 (bytt ut MAT101 med emnekoden til et annet emne). Se denne siden for informasjon om alt en trenger å vite før, under og etter eksamen. De som ikke har tilgang til eksamensresultatet på vurdering.uib.no etterpå (kun digitale eksamener), kan sende e-post til opptak@mnfa.uib.no og be om å få vite resultatet.
 • Gjestekort: siden UNG-studenter ikke har studentkort som også fungere som nøkkelkort, får de gjestekort slik at de kommer inn i byggene ved fakultetet utenom åpningstidene og til toalettene. Dette blir utdelt på informasjonsmøte/første forelesning eller kan hentes i Infosenteret. Kortet må leveres tilbake når en er ferdig som UNG-student. Det kan leveres i skranken på realfagbygget eller sendes som post til oss.

Karakterutskrift og vitnemålsportalen
Når elevene har fullført videregående skole og kan dokumentere generell studiekompetanse kan elevene sende en kopi av vitnemålet sitt til opptakskontoret og be om få tilgang til resultatene sine fra UiB. Dette gjøres ved å bruke kontaktskjema: Kontakt opptakskontoret | Utdanning | UiB. Da kan elevene enten dele resultatet digitalt gjennom vitnemålsportalen eller bestille en karakterutskrift med digital signatur, se denne siden for mer informasjon.

Det er altså ikke mulig å få karakterutskrift for beståtte emner før elevene har oppnådd generell studiekompetanse.

Studiepoeng
Etter avsluttet videregående skole kan emner som elevene har bestått registreres og inngå som en del av et studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er også mulig å søke om innpassing av emnene på et studieprogram ved andre universitet/høgskoler, undersøk framgangsmåten med den aktuelle utdanningsinstitusjonen.