Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UNG-studierett

Studierett for elever i videregående skole

Faglig sterke elever ved videregående skoler kan søke om å ta enkelte emner ved Det matematisk-natuvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

Main content

Faglig sterke elever på videregående skoler kan søke om å ta emner ved MatNat. 

Elevene som er kvalifisert og tas opp blir tildelt en UNG-studierett og får studere ved UiB, men tilhører praktisk sett skolen frem til man er uteksaminert derfra. Man får derfor ikke studentkort og studentbevis, og kan først få karakterutskrift når man er uteksaminert fra VGS. Byggene og toaletter er åpne på dagtid, og man trenger normalt ikke gjestekort for tilgang.

Elevene får studentbruker ved UiB og tilgang til de fleste systemer som læringsplatformen Mitt UiB og studentepost. 
Beståtte emner og studiepoeng kan eleven senere ta med seg inn i studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, eller man kan søke om innpassing ved andre høyskoler og universitet. 

 

Søknadsskjema og -frister
Den videregående skolen søker på vegne av sin elev.
Skolen fyller ut dette søknadsskjemaet (åpne som pdf og fyll ut digitalt) og skal signere det. 
Søknaden og kopi av karakterutskrift/vitnemål kan sendes på e-post til: opptak@mnfa.uib.no, eventuelt som brevpost til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen. 

Søknadsfrister:

 • 1. august for emner i høstsemesteret
 • 1. januar for emner i vårsemesteret

Vi anbefaler skolene å søke før sommer- eller juleferien, slik at elevene får opptak i god tid før undervisningen starter.
Søknadene behandles fortløpende.

 

Aktuelle emner og opptakskrav

Elevene må normalt ha fullført og bestått full fordypning i fag som kreves på videregående skole før man kan søke om opptak.
Noen emner ved fakultetet krever likevel kun nivå 1 i faget (for eksempel MATSIRK krever bare bestått matematikk R1). Se emnelisten for oversikt.

I tabellene nedenfor har vi listet opp de mest aktuelle emnene. Emnet MATSIRK tilbys kun for elever i VGS. Det undervises på ettermiddager om det blir nok påmeldte elever.
Timeplaner og eksamensdato publiseres på emnesidene i forkant av hvert semester, 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Listen over emner er ikke en bregensning, så dersom eleven/skolen mener andre emner kan være relevante kan dere sende en forespørsel til: opptak@mnfa.uib.no

 

Høstsemesteret:

 

Vårsemesteret:

 

Praktisk informasjon

Forskjellen mellom videregående og høyere utdanning er stor på mange områder, her har vi samlet litt praktisk informasjon.

Man får ikke tilgang til karakterutskrifter, vitnemålsportalen eller egen studentadministrasjon via studentweb som UNG-student.
Som elev vil du først kunne få tilgang der når du oppnår generell studiekompetanse. Dette blir enten automatisk registrert når du søker opptak til høyere utdanning i Norge, eller at du sender kopi av vitnemål til UiB. Da kan elevene enten dele resultatet digitalt gjennom vitnemålsportalen eller bestille en karakterutskrift med digital signatur, se denne siden for mer informasjon.

Praktisk sett vil man oppleve tiden som UNG-student som andre studenter, og har tilgang til for eksempel læringsplatform og student-epost. 

Etter avsluttet videregående skole kan emner som elevene har bestått registreres og inngå som en del av et studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er også mulig å søke om innpassing av emnene på et studieprogram ved andre universitet/høgskoler, undersøk framgangsmåten med den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

 

Skolen skal:

 • Sende inn søknad og karakterutskrift på vegne av eleven
 • Ha det praktiske ansvaret for deg som elev selv om du tar emner ved UiB
 • Følge opp med oss om det oppstår utfordringer underveis

Vi ved UiB skal:

 • Behandle søknader om opptak og registrere elever som studenter
 • Informere om hvordan du lager studentbruker og får tilgang til UiB sine systemer
 • Følge deg opp gjennom tiden som UNG-student hos oss
 • Informere om eksamen; Hvor og når du skal møte, og hvilke regler som gjelder for din eksamen

Du som elev skal:

 • Følge med på timeplaner og på Mitt UiB/epost
 • Følge undervisning, obligatoriske aktiviteter og eksamen i emnet
 • Ta kontakt med oss om du har behov for nøkkelkort (gjestekort) ved UiB
 • Ta kontakt med oss om du har spørsmål
 • Ta kontakt med oss senest 14 dager før eksamen om du vil trekke deg fra emnet
 • Ta kontakt med oss om du trenger attest på karakter før VGS er fullført