Hjem
Matematisk institutt

Vitenskapelig ansatte ved Matematisk institutt

Elyes Ahmeds bilde

Elyes Ahmed

Postdoktor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 28 57
 • +47 947 26 120

Elyes.Ahmed@uib.no

Guttorm Alendals bilde

Guttorm Alendal

Professor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 40 44
 • +47 993 95 056

Guttorm.Alendal@uib.no

Jarle Berntsens bilde

Jarle Berntsen

Professor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 48 54
 • +47 930 24 242

jarleb@uib.no

Maria Bjørnestads bilde

Maria Bjørnestad

Stipendiat

Matematisk institutt

 • +47 55 58 26 85
 • +47 995 92 750

Maria.Bjornestad@uib.no

Jakub Boths bilde

Jakub Both

Stipendiat

Matematisk institutt

 • +47 55 58 28 26
 • +47 480 66 574

Jakub.Both@uib.no

Morten Bruns bilde

Morten Brun

Førsteamanuensis

Matematisk institutt

 • +47 55 58 27 98

Morten.Brun@uib.no

Helge K. Dahles bilde

Helge K. Dahle

Dekan

Matematisk institutt

 • +47 55 58 48 56
 • +47 452 49 795

Helge.Dahle@uib.no

Shirin Fallahis bilde

Shirin Fallahi

Stipendiat

Matematisk institutt

 • +47 55 58 26 86
 • +47 405 78 460

Shirin.Fallahi@uib.no

Håvard G Frøysas bilde

Håvard G Frøysa

Stipendiat

Matematisk institutt

 • +47 55 58 26 86
 • +47 951 64 663

Havard.Froysa@uib.no

Runar Iles bilde

Runar Ile

Førsteamanuensis

Matematisk institutt

 • +47 55 58 82 95

Runar.Ile@uib.no

Hans Karlsens bilde

Hans Karlsen

Førsteamanuensis

Matematisk institutt

 • +47 55 58 28 36
 • +47 971 90 160

Hans.Karlsen@uib.no

Kundan Kumars bilde
Yushu Lis bilde

Yushu Li

Førsteamanuensis

Matematisk institutt

 • +47 55 58 48 83

Yushu.Li@uib.no

Johan Lies bilde

Johan Lie

Førsteamanuensis

Matematisk institutt

 • +47 55 58 82 95

Johan.Lie@uib.no

Irina Markinas bilde

Irina Markina

Professor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 28 53
 • +47 464 43 119

Irina.Markina@uib.no

Adrian Florin Radus bilde

Adrian Florin Radu

Professor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 36 90
 • +47 932 40 678

Florin.Radu@uib.no

Magnus Røen Vodrups bilde

Magnus Røen Vodrup

Stipendiat, Project co-worker for "The Arithmetic of Derived Categories"

Matematisk institutt

Magnus.Vodrup@uib.no

Sigmund Selbergs bilde

Sigmund Selberg

Instituttleder

Matematisk institutt

 • +47 55 58 42 77
 • +47 400 43 660

Sigmund.Selberg@uib.no

Hans J. Skaugs bilde

Hans J. Skaug

Professor

Matematisk institutt

 • +47 55 58 48 61
 • +47 469 45 448

Hans.Skaug@uib.no