Hjem
Norsk medborgerpanel
Nyhet

Norsk medborgerpanel viktig i ny bok

Boken "The Struggle for Inclusion" baserer seg i stor grad på data samlet inn i Norsk medborgerpanel.

The Struggle for Inclusion
Foto/ill.:
Ingrid Kvåle Faleide

Hovedinnhold

Elisabeth Ivarsflaten, professor i statsvitenskap på UiB og leder for DIGSSCORE, har sammen med Paul M. Sniderman, professor i statvitenskap på Stanford University, skrevet en bok utgitt av Chicago University Press i 2022.

Boken bruker data fra 12 runder av Norsk medborgerpanel, samlet inn i perioden 2013-2020. Her viser forfatterne at inkluderingspolitikk handler om mer enn bare hat, ekskludering og diskriminering. De introduserer en ny metode for å studere holdninger: sekvensielle flerfaktorsforsøk. Metoden brukes til å finne ut hvor langt ikke-muslimer er villige til å gå for å være inkluderende. Fokus er rettet mot de som er opptatt av liberale, demokratiske verdier - og ikke de som er ekskluderende og intolerante. I tillegg til meninger om inkludering av muslimer i Norge legger boken frem data fra flere andre etablerte demokratier, særlig Storbritannia, Nederland, Danmark og USA. Til sammen har mer enn 24.000 respondenter deltatt i minst ett av studiene i boken.

Resultatene viser at de fleste innbyggerne i dagens liberale demokrati er åpne for inkludring av muslimer men at de like fullt er opptatt av hva inkluderingen krever av dem. Like viktig er det derfor at boken viser hvor grensene for bred oppslutning omkring inkludering går. Boken fremhever altså både muligheter for fremskritt og fare for polariseringsfeller. Polariseringsfeller, slik Ivarsflaten og Sniderman legger det frem, oppstår fordi styrken til illiberale krefter og oppslutningen om ekskludering overvurderes.

Boken ble muliggjort av bevilgningen fra Trond Mohn-stiftelsen til etableringen av Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) og Norsk medborgerpanel. Forskningen som presenteres er delvis finansiert av Norges forskningsråd gjennom støtte fra FRIPRO-prosjektet TERMS. Midler til utforskende eksperimenter fra National Science Foundation har også spilt en viktig rolle for boken. Ivarsflaten har nå mottatt et prestisjetungt ERC Consolidator Grant for å følge opp den nye forskningsagendaen for studiet av inkluderende politikk som legges frem i denne boken.