Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
ERC Consolidator Grant

Hvordan blir demokratiet inkluderende?

Med prestisjebevilgning fra ERC vil professor Elisabeth Ivarsflaten gripe fatt i et av de mest grunnleggende problemene i vår tid. Hvordan leve fredelig sammen i stadig mer mangfoldige samfunn?

Elisabeth Ivarsflaten ERC Consolidator Grant Citicen lab
Professor i statsvitenskap, Elisabeth Ivarsflaten, har fått det prestisjetunge ERC Consolidator Grant. Hun vil benytte midlene til å bygge opp en forskningsgruppe rundt temaet inkluderende demokrati (INCLUDE). Her er hun på Medborgerlabben, som er en del av UiBs satsing på digitalisert datainnsamling og metodeutvikling.
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

– Ambisjonen er først og fremst å flytte den internasjonale forskningsfronten i studiet av inkluderende politikk, sier professor i statsvitenskap ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB, Elisabeth Ivarsflaten.

Vilje til å inkludere

Med en bevilgning fra European Research Council (ERC) på 2 millioner euro fordelt over fem år, vil Ivarsflaten etablere et nytt forskningsprogram for studiet av inkluderende politikk i etablerte demokratier i Europa og Nord-Amerika. Helt sentralt står studiet av majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter.

– Forskningsprogrammet er viktig for religiøse og kulturelle minoriteter som kjemper for å bli inkludert. Det er også betydningsfullt for demokratiske samfunn i stort som trenger kunnskap for å finne nøklene til fredelig sameksistens i en kontekst av betydelige religiøse og kulturelle forskjeller, forklarer hun.

Fjær i hatten til infrastruktursatsning

ERC gir Consolidator Grant til forskere som har utmerket seg med en særlig tyngde i forskningen. Ivarsflaten tror oppbyggingen av samfunnsvitenskapelig infrastruktur som hun har ledet siden 2012 har spilt inn. UiB har vært først blant de norske universitetene når det gjelder satsing på digitalisert datainnsamling og metodeutvikling i samfunnsvitenskapen. Dette har gjort det mulig for Ivarsflaten og hennes kolleger å forske helt i front.  

– Ikke minst er bevilgningen også en fjær i hatten til UiB og Trond Mohn Stiftelse som har satset på utviklingen av samfunnsvitenskapelig infrastruktur i form av Medborgerpanelet.  Dette er et av flere bevis for at den satsingen har vært riktig, forklarer hun.

Vil styrke statsvitenskapene ved UIB

Ivarsflaten sier tildelingen fra ERC får mye å si for styrken til statsvitenskapene som et hele ved Universitetet i Bergen.

– ERC bevilgningen er først og fremst et av flere viktig skritt på veien mot å bygge et statsvitenskapelig miljø i Bergen i verdensklasse. Helt umiddelbart vil bevilgningen gi muligheter for fire unge forskertalenter siden det skal ansettes to post-docs og to Ph D ´er i prosjektet. Bevilgningen gir videre gode vilkår for å videreutvikle samarbeid vi har etablert med ledende forksningsmiljøer i USA og flere europeiske land.