Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

SampolGenerell 16-9

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på.

Du kan blant anna studere politiske ideologiar, partiar, partisystem, valsystem, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Nyhet
Illustrasjonsbilde av studenter.

To nye valgfrie 200-emner på Sampol

Mer tverrfaglighet, arbeidslivsrelevans og internasjonalt samarbeid.

Karriere
Bilde av Natalie Andersen

Journalist og rådgiver

Natalie Andersen fullførte sin sampol-master i 2023. Med en målrettet masteroppgave har hun blitt attraktiv på arbeidsmarkedet og er på vei inn i en ny jobb som rådgiver hos Barentssekretariatet.

Nyhet
Picture of Aaron Spitzer

Vil bygge et nytt forskningsfelt

Aaron Spitzers ERC-prosjekt, CONFRONT, har startet. Over en periode på fem år skal prosjektet utforske nye konflikter mellom nybyggere og urfolk.

Nyhet
Picture of Georg Picot in his office.

Belyste politikken rundt lavtlønnsarbeid

Georg Picots WAGEREG-prosjekt er avsluttet.

Nyhet
Sampolstudenter

– Sampol er i vinden

Aldri før har det vært flere førstevalgssøkere til Sampol.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.