Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol videokonkurranse Torjus

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Praksis
Frida Lunde Høisæther

Frå lesesal til prosjektkoodinator

Bachelorstudent Frida Lunde Høisæther ville ha relevant praksis før ho gjekk ut på arbeidsmarknaden for fullt. Hos CoEvent har det ikkje mangla på det, og no er Frida prosjektkoordinator for miljøprosjektet Blått Hav!

Samfunnskontakt
UiB-dag i Austevoll kommune

Austevoll kommune arrangerte UiB-dag

- Et strålende eksempel på UiBs bånd til samfunnet rundt oss, sier prorektor Margareth Hagen.

Seminarledere søkes
Seminargruppe

Bli seminarleder på sampol!

Har du lyst til være seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk neste semester?

Nye stipendiater
Nye stipendiater

To nye stipendiater skal forske på UiBs prioriterte forskningsfelt

Før sommeren lyste Institutt for sammenliknende politikk ut to stipendiatstillinger for å forske på UiBs prioriterte satsningsområder. Nå er Mari Skåra Helliesen og Ruben Berge Mathisen ansatt, for å forske på henholdsvis politisk representasjon og ulikhet og klima.

Karriere
Per Arne Normann.

Data Scientist hos Santander Consumer Bank Norge

Per Arne Normann fullførte i 2016 sin mastergrad ved sampol, og bruker nå arbeidsdagene sine på å leke med store mengder data, blant annet for å predikere fremtidig adferd.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.