Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol

Kva er samanliknande politikk?

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

utveksling
Veggmaleri med teksten The future is Europe

Europastudium først med forventet utveksling

Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.

Emner
Georg Picot

Et emne i vinden

Gjennom SAMPOL216: Labour Market Policies in Comparative Perspective, ønsker emneansvarlig Georg Picot å gi studentene en bred forståelse av moderne arbeidsmarkeder på tvers av de utviklede kapitalistiske landene.

Praksis
Praksisstudenter.

Erfaringer fra praksis i Austevoll

Høstsemesteret 2018 har hele 4 praksisstudenter fra sampol jobbet i Austevoll kommune. Her deler Sara B. Strand, Silje Rønning, Johan Ellingsen Wold og Hans Martin Corneliussen sine erfaringer.

Emner
Professor Gunnar Grendstad

- Viktig å forstå det politiske fundamentet i urolige tider

Donald Trump er president, journalister blir utestengt fra det hvite hus og Brett Kavanaugh utnevnes til høyesterettsdommer mens han er beskyldt for overgrep. Professor Gunnar Grendstad er derimot mest opptatt av å lære vekk de grunnleggende trekkene i amerikansk politikk i SAMPOL270 - American...

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.