Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

SampolGenerell 16-9

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på.

Du kan blant anna studere politiske ideologiar, partiar, partisystem, valsystem, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

WORKSHOP
deltakerne

Sampol-ledet workshop om klimapolitikk

Den 16. og 17. november 2023 organiserte Marte Samuelsen Skogen og Michaël Tatham en workshop om "The Politics of Climate Governance: Resistance and Reactions to Change".

Ny forskning
Bildet viser barnehender som leker med duplo

Problemer med atferd i oppveksten gir lavere valgdeltakelse

Dette kan bidra til politisk marginalisering av mennesker med stort behov for å bli hørt, mener forsker.

Nyhet
sampol 100 forelesning

Siste forelesning i SAMPOL100 – nye og mer fleksible bachelorgrader på vei

Etter 20 år som introduksjonsemne til sammenliknende politikk legges SAMPOL100 ned etter høstsemesteret 2023. Onsdag 22. november holdt Leiv Marsteintredet den aller siste forelesningen i emnet. Nye studenter som starter høsten 2024 vil møte nye reviderte og mer fleksible bachelorprogram i...

Ny doktorgrad
Pauline Marguerite Lemaire

Slik kontrollerer afrikanske land befolkningens nettbruk

Pauline Marguerite Lemaire disputerer 6.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Repressing or regulating? How African states control online activities".

Nyhet
kodere

Sampol oppretter en «kodeklubb» for bachelor- og masterstudenter

Kodeklubben til Sampol er en del av instituttets generelle satsing på metode, og har som formål om å tilby studentene praktisk hjelp med koding i R.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.