Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol videokonkurranse Torjus

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Forskning

Samler forskere engasjert i politisk økonomi

Sampols Georg Picot har tatt initiativ til en seminarrekke om temaer relatert til politisk økonomi, som skal fungere som et samlingssted for forskere og interesserte fra forskjellige fagmiljøer. Ulikhet står sentralt.

Praksis

Lærer Kommune-Norge å kjenne fra innsiden

Både Shayan Wasta og Scott Dessingthon følte de manglet kunnskap om hvordan norske kommuner styres. Etter et semester i praksis hos Austevoll kommune er studentene blitt en integrert del av kommunens administasjon, og kollegaene ber ofte de to om deres meninger om aktuelle saker.

Praksis

Studerer vest-norske og europeiske strategier mot marin forsøpling

Gjennom sitt praksisopphold ved Vest-Norges Brusselkontor skriver Per Bakke Ingebrigtsen om kampen mot marin forsøpling på lokalt og europeisk nivå. Mest av alt fra praksisperioden, vil han huske alle menneskene han fikk møte.

Valgemner

Valgemner på 200-nivå høstsemesteret 2018

Valgemnene på 200-nivå i spesialiseringen i sammenliknende politikk er uregelmessige, og tilbys ikke hvert semester.

Seminarledere søkes

Bli seminarleder på sampol!

Har du lyst til være seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk?

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.