Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

22.juli - terroren
Utøya 22 juli 2021 Breivik avvist av ytre høgre

Breivik avvist av ytre høgre

– Det er eit slåande fråvær av støtte frå ytre høgre. Det seier Lars Erik Berntzen, som har kartlagt oppslutninga om terroristen etter angrepa 22. juli 2011.

Nyhet
Samisk aktivist og kunstner Andy Somby, Aaron John Spitzer og Per Selle, UiB

Nordområdeforskningen som kom inn fra kulden

Sampol er ledende innenfor nordområdeforskningen.

Nyhet
Stein Rokkan 100 år

Stein Rokkan 100 år

Stein Rokkan ville blitt 100 år den 4. juli 2021. Han var en av verdens ledende politiske sosiologer i de første ti-årene etter andre verdenskrig og han var sentral i utbyggingen av samfunnsfagene ved Universitetet i Bergen fra slutten av 1960-årene. Han etablerte faget sammenliknende politikk.

Praksis i sammenliknende politikk
Sampol praksis

Statsministeren framhever sampolpraksis

«På sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen for eksempel, tilbyr de praksis som en del av bachelorgraden. Studentene kan bruke 20 eller 30 av de frie studiepoengene på å få arbeidserfaring i bergensområdet, Oslo eller Brussel. Dette vil vi se mer av.» skriver Erna Solberg og Henrik Asheim...

Flyktningkrisen
Syriske flyktninger

Syria-krigen 10 år: 5,6 millioner syrere har flyktet ut av landet

Det holder ikke at verdenssamfunnet har lommebøkene sine åpne for syriske flyktninger – hjertet må også med, konkluderer jussprofessor.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.