Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Aarebrotforelesningen
Illustrasjon Aarebrotforelesningen
jan 19

Aarebrotforelesningen 2020

1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag?

GLOBAL ACADEMIC NETWORK
Professor Hakan G. Sicakkan from the University of Bergen speaking at the launch of the UN Global Academic Network of migration experts in Geneva in December 2019.

Brakte forskning til flyktningeforum

Professor Hakan G. Sicakkan fra Universitetet i Bergen er blitt utpekt som medlem av et globalt akademisk nettverk som skal studere implementeringen av FNs migrasjonsplattform. Sicakkan leder det EU-støttede prosjektet PROTECT og har gjennom sin forskerkarriere etablert seg som en ledende autoritet...

European Social Survey
ESS tildeling

Digsscore får nasjonalt survey-ansvar (ESS)

UIB og Digsscore vann konkurransen om å få ta over den nasjonale koordinatorrolla for European Social Survey.

Nyhet
Illustrasjonsfoto, forskningsarbeid

Sjekk hvem som fikk Fritt Ord-stipend

Fritt Ord deler ut stipender på kr. 30.000 hver til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema.

Horisont 2020
Hakan Sicakkan

Stort migrasjonsprosjekt til UiB

UiB-forsker Hakan G. Sicakkan skal lede det EU-støttede prosjektet PROTECT, som skal følge FNs to nye globale plattformer om migrasjon og flyktninger tett i årene som kommer.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.