Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Ny førsteamanuensis ved Sampol
Portrait of Kyle Marquardt

Velkommen Kyle!

Vi er glade over å kunne ønske Kyle Marquardt velkommen som ny kollega ved instituttet

Nyhet
bilde av studenter

Ny artikkel i Lov og Rett fra masterstudenter på sammenliknende politikk

Masterstudentene Ida Marie Støp Meland og Welat Akman Westrheim har sammen med professor Gunnar Grendstad nylig publisert en artikkel om dommeratferd i Norges Høyesterett i tidsskriftet Lov og Rett.

Nytt ph.d.-kurs
Portrait of Vera Troeger

Nytt ph.d.-kurs i "Panel and Pooled data Analysis"

Det neste kurset i kvantitative metoder som forskningsgruppen MOR arrangerer, tar for seg ulike aspekter knyttet til multivariat analyse av sammenslåtte data og paneldata.

KAPPESEMINAR FOR PHD-KANDIDATER
Picture of the speakers at the seminar

Kappen – hva og hvordan?

3. mai organiserte Sampol og Admorg i fellesskap seminaret "Kappe – tips, tricks and experiences" for alle interesserte ph.d.-kandidater ved SV

Nyhet
Picture of Lena and Jose in front of the Museum of Natural History

Møt våre to nye ph.d.-kandidater!

Lena Weltrich og José Zurita-Tapia er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenlignende politikk.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.