Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på.

Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Ny professor
Portrait of Arjan

Arjan er instituttets nye professor i sammenliknende regionalt demokrati

Arjan Schakel er nylig ansatt som professor i sammenliknende regionalt demokrati ved Sampol. Han har siden 2019 vært forsker ved instituttet og ledet Trond Mohn starting grant prosjektet "Strengthening Regional Democracy".

Fernand Braudel stipend
Portrett av Adriana ved EUI

Kreativitet og nettverksbygging i Firenze på Fernand Braudel-stipendet

Stipendet åpner dører både på et personlig og et akademisk plan, sier Adriana, som for tiden befinner seg på et kontor med utsikt over det toskanske landskapet i Badia Fiesolana.

Nyhet
Bilde av de to vinnerne av fritt ord stipend

Fikk Fritt Ord-stipend

Fritt Ord deler hvert år ut stipender til to av instituttets masterstudenter som arbeider med oppgaver der menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati er tema. Årets vinnere av stipendene er Sara Dybesland og Andrea Mevold Zakariassen.

Ny førsteamanuensis
Portrett av Aaron Spitzer

Velkommen til Aaron – instituttets nye førsteamanuensis innen nordområdeforskning

Aaron John Spitzer, inntil nylig førstelektor ved Sampol, har fått fast stilling som førsteamanuensis ved instituttet. Stillingen er knyttet til Nansen-initiativet med fokus på styringsformer og geopolitikk i nordområdene.

Nyhet
screenshot of the ERDM

Utforsk strukturene og den politiske dynamikken i det europeiske demokratiet på regionalt nivå

Arjan Schakel og Alexander Verdoes har vært med på å utvikle det nylig lanserte "European Regional Democracy Map" (ERDM) - En interaktiv hub som gir forskere, studenter og "folk flest" anledning til å utforske og sammenligne et bredt spekter av data om det regionale demokratiet i Europa og EU.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.