Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Framtidas forskarar
Ragnhild Muriaas Politics as profession

Politikk som yrke

Professor Ragnhild Muriaas ved Universitetet i Bergen starta yrkeskarrieren som DJ. No undersøkjer ho kva strengar som må spelast på for å setje fotavtrykk i politikken.

Nyhet
Vinnerne

Studiekvalitetsprisen til EUR105

Emnet EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies i bachelorprogrammet i europastudier har fått Studiekvalitetsprisen 2020 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Som første emne i Norge oppnådde det status som Jean Monnet Academic Module.

Norsk Medborgerpanel
hva mener folk under koronakrisen

Stolar meir på Erna og mindre på naboen

Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.

Meltzerprisen
Meltzer 2020

Meltzerpris til fremragende unge forskere

Adriana Bunea og Saket Saurabh er tildelt årets Meltzerpris for yngre forskere.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.