Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på. Du kan blant anna studere politiske ideologiar, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Horisont 2020
Hakan Sicakkan

Stort migrasjonsprosjekt til UiB

UiB-forsker Hakan G. Sicakkan skal lede det EU-støttede prosjektet PROTECT, som skal følge FNs to nye globale plattformer om migrasjon og flyktninger tett i årene som kommer.

Podcast
UiB Popviten

Høyrebølgen har bare én felles sak

I EU-valget på søndag fortsatte fremgangen for mange av Europas ytre høyre-partier. - Selv om vi omtaler dem som en gruppe, har de bare en felles sak, nemlig at innvandring er dårlig, forteller professor i sammenlignende politikk Elisabeth Ivarsflaten i podcasten UiB Popviten.

Praktikant i Brussel
Praksis i Brussel

Får verdifull internasjonal erfaring

Siamak Nematpoor setter pris på den varierte hverdagen som praktikant på UiB sitt Brusselkontor.

utveksling
Veggmaleri med teksten The future is Europe

Europastudium først med forventet utveksling

Fra 2019 lanseres UiBs nye satsing på forventet utveksling for studentene på europastudium. Som ett av tre pilotprogram i satsingen, populært kalt opt-out-utveksling, legges det nå til rette for at alle studentene skal reise på utenlandsopphold.

Reisebrev
Gruppebilde NATO

Studietur til Brussel

Dette opplevde SAMPOL-studentene da de reiste til hjertet av Europa.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.