Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hovedinnhold

SampolGenerell 16-9

Samanliknande politikk er statsvitskap som studerer politiske institusjonar, organisasjonar, prosessar, deltaking og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På samanliknande politikk får du innsikt i vilkåra for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måtar demokrati kan bli organisert på.

Du kan blant anna studere politiske ideologiar, partiar, partisystem, valsystem, regional integrasjon, politisk økonomi og offentleg politikk på tvers av land. Du kan også gå i djubden på politikk i ulike delar av verda. Les om erfaringane til studentar og studiekvardagen deira.

Kva kan du bli? Sjå kva sampolkandidatar jobbar med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Ny doktorgrad
Mari Skåra Helliesen

Hvem er best representert i norsk klimapolitikk?

Mari Skåra Helliesen disputerer 9.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Representative democracy and climate change".

Nyhet
Studenter i samtale med høyestrettsdommer Steinsvik

Masteremne i forskningsfronten: Dommere som politiske aktører

Masteremnet SAMPOL389 Komparativ dommaråtferd engasjerte en håndfull gruppe studenter som fikk bryne seg på de første kapittelutkastene til Oxford Handbook of Comparative Judicial Behavior.

Nyhet
En graf som viser oversikten over antall studenter som har reist på utveksling

Rekordmange Sampol-studenter reiser på utveksling

Resultatene for utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble rapportert til DBH og lagt fram for fakultetsstyret 25. april. Rapporten viser at rekordmange Sampol-studenter reiste på utveksling i 2022 og at tallene for utveksling nå er enda høyere enn før pandemien. Sammenliknet med andre...

Ny kollega
Portrait of Erick

Ny ph.d.-kandidat ved Sampol

Erick Alvarez Barreno er instituttets nyeste ph.d.-kandidat

Nyhet
Et portrett av Sara

Fra mastergrad i Bergen til doktorgrad i Firenze

Til høsten flytter masterstudent ved sammenliknende politikk Sara Helene Dybesland fra Bergen til Italia for å bli doktorgradstipendiat.

Kva kan du bli?

Sjå kva tidlegare sampolkandidatar jobbar med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiane!

I løpet av studiane er det gode moglegheiter for å reise på utveksling.