Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hvorfor studere sampol videokonkurranse Torjus

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Masterstudier

Tidenes største masterkull på plass

Denne uken starter 43 studenter på sin mastergrad i sammenliknende politikk. De kan se frem til store faglige utfordringer og belønninger.

Studiestart

Nytt bachelorkull ønsket velkommen

Over 150 studenter begynte denne uken på sin bachelorgrad i sammenliknende politikk. Instituttet ønsket det nye kullet velkommen med lunsj og en introduksjon til instituttet.

Studiestart

Fagdag for nye Europastudenter

Rundt 30 nye Europastudenter var denne uken invitert på Fagdag i regi av Institutt for sammenliknende politikk. Her ble studentene gjort kjent med instituttets historie og mulighetene de har framfor seg, og fikk høre om rutinerte studenters erfaringer og opplevelser.

AAREBROTFORELESNINGEN

Hedrer Aarebrot med foredrag om fascisme

Kommer fascismen tilbake? Hva kan vi lære av mellomkrigstidens krise for demokratiene? Er det noe å lære? Disse spørsmålene stiller professor Bernt Hagtvet når han 7. september holder den aller første forelesningen til minne om Frank Aarebrot.

Nyheter

Delt uglepris mellom praksistilbud og studentaktiv undervisning

Podcast og kahoot i undervisningen og en smak på arbeidslivet i Bergen eller Brüssel imponerte utdanningsutvalget. I år deles Ugleprisen mellom studentaktiv kontraktsrettsundervisning i rettsvitenskap og arbeidslivspraksis for sampol-studenter.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.