Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Praksis i sammenliknende politikk

Få arbeidserfaring og 20 eller 30 frie studiepoeng integrert i bachelorgraden din! Søknadsfristen for praksis i sammenliknende politikk er 15. mai for høstsemesteret, og 15. november for vårsemesteret (merk at noen av bedriftene utenlands har tidligere frister). Merk: Informasjonsmøte om praksis for høstsemesteret 2019: Lite Auditorium på SV-bygget- torsdag 09.05 kl. 14.15 -15.00

Praksis i samanliknande politikk

Gjennom Praksis i sammenliknende politikk har du muligheten til å få 20 eller 30 frie studiepoeng til bachelorgraden din, samtidig som du får relevant arbeidserfaring fra en av de mange bedriftene Institutt for sammenliknende politikk samarbeider med i Bergensområdet, Oslo eller hjertet av EU - Brussel. Vurderingsform er en rapport som vurderes med godkjent / ikke godkjent. 

Hver bedrift tar vanligvis imot en til to studenter, litt varierende fra semester til semester. Noen bedrifter tar bare imot studenter annenhvert semester.

Samarbeidsbedrifter i Bergensområdet

(Gir 20 studiepoeng)

Samarbeidsbedrifter utenbys

(Gir 30 studiepoeng)

Disse praksisoppholdene er av noe lengre varighet. Merk også at praksisplassene i Brussel kvalifiserer til et Erasmus-mobilitetsstipend. Emneansvarlig vil bistå med hjelp til søknader for et slikt stipend, samt å finne egnet bosted i Brussel.

SØKNADSFRIST
15. mai og 15. november.

Obligatoriske krav

  • Sampolstudenter må ha fullført SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102 før praksisen starter (du kan søke mens du tar emnene).
  • Europastudenter må ha fullført EUR101, EUR103, EUR105 og MET102 før praksisen startar (du kan søke mens du tar emnene).
  • Det er åpent for søkere fra andre fagretninger, men søkere fra de to førnevnte bachelorprogrammene blir prioritert. Eventuelle søkere må ha tatt MET102 og kunne vise til studieprogresjon/karakterer på et nivå som tilsvarer det som er nevnt ovenfor.
  • Karakter: Snittkarakter C (gjelder ikke førstesemesteremner).

MERK: Dersom du tar et av de obligatoriske emnene i inneværende semester og vil ha fullført dette før praksisen begynner søker du som vanlig og legger ved karakterutskrift for de karakterene du har så langt.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med emneansvarlig, Kjetil Evjen, Kjetil.Evjen@uib.no.